Pomysły na biznes

Młodzi robią biznes – pomysły konkursowe

W tym roku już po raz 18. zorganizowany został konkurs „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, nad którym czuwa Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jednym z najważniejszych etapów całego konkursu był sam wybór projektów stworzonych przez młodych ludzi. Po wyłonieniu 30 najlepszych propozycji, uczestnicy zostali zaproszeni do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dalszym etapem było poprowadzenie […]

Czytaj dalej 
Szanse na sukces w biznesie (w Lubuskiem)

Szanse na sukces w biznesie (w Lubuskiem)

Chociaż tak wiele mówi się o kryzysie zauważalnym w Europie i w Polsce, to jednak okazuje się, że mieszkańcy województwa lubuskiego nawet w tym trudnym okresie całkiem nieźle radzą sobie z problemem bezrobocia. Jest to możliwe dzięki temu, że sami zakładają wiele firm, tworząc w ten sposób miejsca pracy i stymulując lokalną gospodarkę. Według wyliczeń, […]

Czytaj dalej 
Sklepy rowerowe: ile zarabiają w trakcie sezonu?

Sklepy rowerowe: ile zarabiają w trakcie sezonu?

Wiosna i początek lata to okres, w którym sklepy rowerowe przeżywają szczególne oblężenie. Mimo tego, branża rowerowa jest jedną z tych mocniej dotkniętych kryzysem. Trzeba przyznać, że w czasie, gdy zaczynamy oszczędzać, rezygnujemy z wydatków, które są dla nas zbędne, a rowery zdecydowanie nie należą do towarów priorytetowych. W związku z tym, Polacy kupują coraz […]

Czytaj dalej 
Odchudzanie – na tym można zarobić

Odchudzanie – na tym można zarobić

Otyłość stała się jedną z chorób nękających naszą cywilizację, ale dla części społeczeństwa jest to zjawisko poniekąd pozytywne. Koncerny farmaceutyczne, a także prywatne kliniki, dietetycy oraz specjaliści żywieniowi widzą w osobach otyłych prawdziwą żyłę złota. Jak poinformował ostatnio „Puls Biznesu”, aż połowa Polaków ma nadwagę, trudno więc dziwić się, że liczba placówek związanych z leczeniem […]

Czytaj dalej 
Jak założyć firmę

Jak założyć firmę

Aby rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie wystarczy dobry pomysł – konieczne są również odpowiednie środki finansowe oraz dobry biznesplan.

Czytaj dalej 

Krok 1. Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw znowelizowała przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej […]

Czytaj dalej 

Krok 2. Reglamentacja działalności gospodarczej

W celu rozpoczęcia działalności w niektórych dziedzinach (obowiązek ten dotyczy 80 różnych rodzajów działalności gospodarczej), wymagane jest uzyskanie różnego rodzaju zezwoleń:

Czytaj dalej 

Krok 3. Odebranie numeru REGON

Twoja firma musi być zarejestrowana w Urzędzie Statystycznym. Nie wymaga to jednak dodatkowych czynności, ponieważ wniosek o rejestrację w CEiDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON.

Czytaj dalej 
Krok 4. Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej

Krok 4. Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej

Polski system prawny nie nakłada na przedsiębiorcę bezwzględnego obowiązku posiadania kont bankowego. Rachunek bankowy jest jednak wymagany w firmach, które prowadzą specyficzny rodzaj płatności czy transakcji, a także, gdy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Czytaj dalej 

Krok 5. Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS)

Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz płatnika składek na Fundusz Pracy. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności bądź zatrudnienia pracownika i musi być ono własnoręcznie podpisane przez osobę zgłaszaną. Niezbędne dokumenty do zgłoszenia to: zaświadczenie o wpisie do CEIDG oraz […]

Czytaj dalej 

Krok 6. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników

Kodeks pracy wymaga od przedsiębiorcy zawiadomienia właściwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie zatrudnionych pracowników itp., co powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorca ma również obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

Czytaj dalej