Krok 6. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników

Kodeks pracy wymaga od przedsiębiorcy zawiadomienia właściwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie zatrudnionych pracowników itp., co powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorca ma również obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

Jeśli przedsiębiorca korzysta z usług biura rachunkowego – informację o zatrudnieniu pracowników, oraz wszelkie ww. dane Państwowej Inspekcji Pracy przekazuje automatycznie firma rachunkowa zajmująca się księgowością przedsiębiorstwa.

Jeden komentarz.

  1. Piotr pisze:

    Wniosek CEIDG to naprawdę duże ułatwienie, co nie zmienia faktu, że przy całej ww. procedurze i tak jest dużo pracy. Założenie firmy, to ruch, który musi poprzedzać naprawdę głębokie przemyślenie. Własna działalność jest dużym wyzwaniem, skierowanym do ludzi pewnych siebie, a przede wszystkim odważnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.