Krok 1. Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw znowelizowała przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późniejszymi zmianami) mają na celu umożliwienie założenia firmy w tzw. „jednym okienku”.

Osoba fizyczna zamierzająca założyć własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do wypełnienia jednego wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki i złożenia go we właściwym dla swojego zamieszkania Urzędzie Gminy / Miasta. Wniosek można również wypełnić online poprzez elektroniczny formularz CEIDG.

Wniosek powinien zawierać:

 • Oznaczenie przedsiębiorcy (nazwę firmy wraz z imieniem i nazwiskiem)
 • Numer ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy (o ile takowe posiada);
 • Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu prowadzenia działalności;
 • Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • Formę opodatkowania działalności;
 • Daty rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy.

Dokonanie wpisu jest bezpłatne.

 

Wniosek CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o:

 • przyznanie numeru REGON,
 • rejestrację, nadanie NIP-u i wybór formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym,
 • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

To znacznie przyspiesz i ułatwia proces zakładania firmy.

Linki:

 

Wniosek można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

 • Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie;
 • Zalogować się do CEIDG, przygotować wniosek on-line i podpisać go w dowolnej gminie (należy zapisać nr wniosku);
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotować wniosek on-line i podpisać go w dowolnej gminie (należy zapamiętać nr wniosku);
 • Pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie (Gmina następnie przekształca go na wniosek elektroniczny);
 • Przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Po otrzymaniu wniosku organ Gminy zobowiązany jest do niezwłocznego wpisania firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzenie działalności można zacząć od dnia złożenia wniosku, a wszystkie dane w systemie pojawiają się automatycznie.

Uwaga: Osoby chcące zarejestrować spółkę cywilną, mimo złożenia ww. wniosku w urzędzie gminy, muszą dodatkowo złożyć NIP-2 oraz NIP-D, jeśli są płatnikami podatku VAT.

Krok 2. Reglamentacja działalności gospodarczej

rejestracja firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.