REGON

REGON (akronim utworzony od Rejestr Gospodarki Narodowej) to zbiór informacji na temat działających w Polsce podmiotów gospodarczych. Jest on aktualizowany na bieżąco przez Główny Urząd Statystyczny. Uzyskane informacje gromadzi się w zakresie terytorialnym, własnościowym, branżowym oraz form prawnych. Tego rodzaju rejestr stanowi najważniejsze źródło informacji dotyczących polskich przedsiębiorstw, dlatego też identyfikacja działających w naszym kraju firm poprzez numer REGON jest tak ważna i obowiązkowa.

REGON służy usprawnieniu przepływu informacji dotyczących gospodarki narodowej. Uzyskane dzięki temu dane mają później wpływ na decyzję rządzących odnośnie polityki oraz jej ukierunkowania na działanie przedsiębiorstw. Rejestr REGON umożliwia także sporządzanie wykazu adresów działających w kraju podmiotów oraz jest podstawą do tworzenia banków i baz danych o podmiotach gospodarki narodowej.

Rejestr REGON stanowi główne źródło wybranych do badań statystycznych jednostek. Dlatego też każdy polski przedsiębiorca, który chce założyć własną działalność gospodarczą zobowiązany jest do uzyskania numeru REGON. Od lipca 2011 r. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej każdej nowopowstałej firmie przydziela numer REGON. Dzieje się tak za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Numer identyfikacyjny REGON składa się z 9 cyfr, przypisywanych osobie, która prowadzi działalność gospodarczą. Osiem pierwszych cyfr to liczby porządkowe, natomiast dziewiąta jest cyfrą kontrolną.

Procedura uzyskania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego REGON jest całkowicie bezpłatna, choć zależna jest od danej formy prawnej prowadzonej działalności. Osoby fizyczne, pragnące założyć jednoosobową działalność gospodarczą i wspólnicy spółek cywilnych zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej – REGON. Służy do tego specjalny formularz CEIDG-1, składany w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do KRS, muszą złożyć zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu RG-1. Oba formularze wymagają ich osobistego złożenia w najbliższych Głównym Urzędzie Statystycznym.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają: wszystkie osoby prawne, osoby fizyczne, które prowadzą własność działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne i jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Wśród informacji zbieranych na podstawie REGON można znaleźć: nazwę firmy, imiona i nazwisko oraz numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, NIP, adresy siedzib, formę prawną prowadzonej działalności, formę własności, formę dokonanej rejestracji podmiotu, wykaz rodzajów działalności, przewidywaną liczbę pracujących oraz datę powstania, zawieszenia oraz zakończenia działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.