Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza jest formą prowadzenia działalności na własny rachunek przez osoby fizyczne (prywatne). Działalność ta jest najtańszą, ale najtrudniejszą do przejścia formą działalności.

Działalność gospodarczą można podzielić na działalność gdzie:

  • celem jest osiąganie dochodu (przedsiębiorstwa prywatne)
  • celem jest osiąganie korzyści ekonomicznych (przedsiębiorstwa komunalne zaspokajające potrzeby społeczności)
  • celem nie jest osiąganie korzyści finansowych, czyli działalność non-profit (działalność skupiona na przeprowadzaniu szkoleń, pomocy potrzebującym, nauczaniu)

Kolejnym podziałem jest podział ze względu na swobodę działalności:

  • regulowana, wymagająca spełnienia określonych warunków wymaganych przez przepisy prawa (np. usługi detektywistyczne, wydobywanie kopalin, prowadzenie kasyna, obrót paliwami i ich wytwarzanie)
  • nieregulowana, prowadzona według ogólnych przepisów prawnych

Ta forma działalności zarobkowej ma zarówno wady, jak i zalety. Do zalet należy łatwość w uruchomieniu działalności, brak minimalnego kapitału, bezpłatny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prosty sposób na zakończenie działalności lub jej zawieszenie, uproszczona forma księgowości.

Wady to przede wszystkim wymóg opłacania ZUS bez względu na przychody firmy, całkowita odpowiedzialność spoczywająca na właścicielu, w tym odpowiedzialność majątkowa (majątek firmy i majątek osobisty – brak jest podziału na majątek prywatny i firmowy), odpowiedzialność cywilnoprawna względem klientów, banków. Dodatkowo, osoba prowadząca działalność gospodarczą rozlicza się z podatku jako płatnik PIT, co niesie za sobą wszelkie wady z tym związane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.