CEIDG

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – spis przedsiębiorców – osób fizycznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tworzony przez Ministerstwo Gospodarki. Spis działa od 1 lipca 2011 roku, w formie systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przenoszenie danych ewidencyjnych z systemów gminnych miało miejsce do 31 grudnia 2011 roku.

Wnioski dotyczące założenia działalności lub aktualizacji zawartych w systemie danych można składać zarówno w Urzędzie Gminy, w którym dokonano rejestracji działalności gospodarczej lub też za pośrednictwem Internetu, przez zintegrowany z systemem wniosek CEIDG-1. Rejestracja w Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej jest wolna od opłat. We wniosku konieczne jest zawarcie potwierdzenia tożsamości osoby, której dotyczy wniosek. Podstawą może być dowód osobisty. Jeśli wniosek dotyczy zmiany, zawieszenia lub wznowienia działalności konieczny jest również NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). Składając wniosek w urzędzie gminy można posiłkować się wypełnionym (lecz nie złożonym) wnioskiem on-line. Wtedy też złożenie wniosku następuje w urzędzie gminy. Do złożenia wniosku w urzędzie gminy można też dołączyć numer wypełnionego wniosku jeśli samego wniosku nie posiadamy w chwili jego złożenia.

W przypadku pomyłek lub podania błędnych danych, gdy wniosek złożono za pośrednictwem Internetu, system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej informuje, za pośrednictwem poczty e-mail o konieczności wniesienia poprawek. Jeżeli wniosek złożono w urzędzie gminny, do wniesienia poprawek wzywa urząd. Skorygowanie błędnych danych lub uzupełnienie braków formalnych powinno być dokonane w terminie 7 dni roboczych.

Logowanie w systemie teleinformatycznym CEIDG wymaga posiadania podpisu elektronicznego albo zalogowania się z profilu zaufanego. Logowanie to może nastąpić po uprzednim założeniu konta przechowującego wszystkie konieczne do sprostania formalnościom dane. Ponadto warto nadmienić, że założenie profilu znacząco przyśpiesza oraz ułatwia późniejszą pracę w systemie. Rejestracja w systemie jest bezpłatna, dlatego też trzeba uważać na wszystkie strony internetowe oferujące płatną rejestrację oraz zarządzanie profilem. Ponadto godnie z prawem pobieranie opłat za te czynności jest nielegalne i podlega sankcjom karnym.

Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić już w dniu złożenia wniosku o wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek może również przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia działalności jeśli wnioskujący zawrze go we wniosku. Wpis do rejestru następuje już następnego dnia roboczego a rolę zaświadczenia do jego dokonaniu może pełnić wydruk ze strony internetowej CEIDG. W ramach spraw toczących się za pośrednictwem urzędów nie zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie jest konieczne. Przedsiębiorca jest identyfikowany, zarówno przez administrację samorządową oraz państwową na podstawie numeru NIP.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej również należy poprzeć wnioskiem. Okres zawieszenia działalności może wynosić od 30 dni do 24 miesięcy. Jeśli po tym czasie działalność nie zostaje podjęta na nowo, następuje jej zakończenie. Data zawieszenia działalności lub jej wznowienia nie może być wcześniejsza niż data wniosku ani też późniejsza niż przewidziana w przepisach. Do wniosku o zakończenie działalności stosowane są te same przepisy.

Podstawą prawną przepisów regulujących Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej są:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.