Krok 5. Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS)

Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz płatnika składek na Fundusz Pracy. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności bądź zatrudnienia pracownika i musi być ono własnoręcznie podpisane przez osobę zgłaszaną. Niezbędne dokumenty do zgłoszenia to: zaświadczenie o wpisie do CEIDG oraz Regon.

Mimo wprowadzenia teorii „Jednego okienka” przyszły przedsiębiorca i tak będzie musiał odwiedzić ZUS – aby zgłosić siebie jak i inne osoby, które w nowej firmie będą pracować. Tego ciągle nie da się załatwić „w jednym okienku”.

Pamiętaj, że obowiązek ubezpieczenia wchodzi w życie z zadeklarowanym dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, który nie jest tożsamy z dniem złożenia wniosku.

zakładanie firmy - zgłoszenie do ZUS

Krok 6. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.