Słownik biznesowy

Koszt

Koszt to wyrażona wartościowo wielkość zużycia składników pracy, takich jak majątek trwały i obrotowy, wartości niematerialne i prawne, usług pracy oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zużycie czynników produkcji musi nastąpić celowo lub w wyniku zwykłej działalności jednostki, w przeciwnym przypadku zostanie uznane za stratę nadzwyczajną, nie za koszt.

Czytaj dalej 

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza jest formą prowadzenia działalności na własny rachunek przez osoby fizyczne (prywatne). Działalność ta jest najtańszą, ale najtrudniejszą do przejścia formą działalności.

Czytaj dalej 

Dochód

Dochód jest bardzo często mylony z przychodem, są to jednak dwa kompletnie odmienne pojęcia. Dochód możemy zdefiniować, w uproszczeniu, jako różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Jest to bardzo ważna miara opisująca wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej 

Biznes plan

Biznesplan jest nieformalnym narzędziem planistycznym, w którym zawierają się wszelkie ważne szczegóły na temat sposobu wprowadzenia danej usługi lub produktu na rynek. W skład niego wchodzi np. harmonogram wykorzystania zasobów kapitałowych czy oszacowanie zysków, które można by osiągnąć. Zawiera w sobie także zadania i cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć, analizę rynku będącego w otoczeniu przedsiębiorstwa, […]

Czytaj dalej