Koszt

Koszt to wyrażona wartościowo wielkość zużycia składników pracy, takich jak majątek trwały i obrotowy, wartości niematerialne i prawne, usług pracy oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zużycie czynników produkcji musi nastąpić celowo lub w wyniku zwykłej działalności jednostki, w przeciwnym przypadku zostanie uznane za stratę nadzwyczajną, nie za koszt.

Koszty można podzielić w różny sposób, zależnie od obranego kryterium.

Ze względu na rodzaj wyróżniamy następujące koszty:

  • amortyzacja,
  • zużycie materiałów i energii,
  • usługi obce,
  • podatki i opłaty,
  • wynagrodzenia,
  • ubezpieczenia społeczne.
  • pozostałe koszty.

Biorąc pod uwagę reakcję na wielkość produkcji, koszty dzielą się na:

  • stałe, które są niezmienne niezależnie od wielkości produkcji, na przykład: koszty administracyjne, amortyzacja,
  • koszty zmienne, wzrastające wraz z rozmiarem produkcji, na przykład: koszty materiałów, koszt wynagrodzeń pracowników akordowych.

Warto też zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy kosztem a wydatkiem. Każdy koszt wiąże się z jakimś wydatkiem, ale nie każdy wydatek stanowi koszt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.