Słownik biznesowy

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza jest formą prowadzenia działalności na własny rachunek przez osoby fizyczne (prywatne). Działalność ta jest najtańszą, ale najtrudniejszą do przejścia formą działalności.

Czytaj dalej 

Dochód

Dochód jest bardzo często mylony z przychodem, są to jednak dwa kompletnie odmienne pojęcia. Dochód możemy zdefiniować, w uproszczeniu, jako różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Jest to bardzo ważna miara opisująca wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej 

Biznes plan

Biznesplan jest nieformalnym narzędziem planistycznym, w którym zawierają się wszelkie ważne szczegóły na temat sposobu wprowadzenia danej usługi lub produktu na rynek. W skład niego wchodzi np. harmonogram wykorzystania zasobów kapitałowych czy oszacowanie zysków, które można by osiągnąć. Zawiera w sobie także zadania i cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć, analizę rynku będącego w otoczeniu przedsiębiorstwa, […]

Czytaj dalej