Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi formę opodatkowania przedsiębiorstw, które nie mają zbyt wysokiego zysku i przez to płacą podatek naliczony od faktycznego dochodu. Jest to również urządzenie księgowe, które służy do spisywania bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w dość uproszczonej formie, czyli w tzw. systemie księgowości pojedynczej. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów zapisywane są wszelkie koszta oraz obroty firmy.

Wśród najpopularniejszych i najbardziej przyjaznych pod względem użytkowym programów do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów znajdziemy m.in.: Małą Księgowość firmy Symfonia, Subiekt firmy Insert, a także moduł CDN Optima.

Regulacje prawne dotyczące prowadzeni podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały określone w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówi ona o tym, iż wszystkie osoby fizyczne, a także spółki cywilne jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą oraz nie spełniają warunków przewidzianych do obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą ewidencjonować swoje operacje gospodarcze w sposób uproszczony.

Kto nie może korzystać z rozliczenia na zasadach księgi przychodów i rozchodów:

  • osoby opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych
  • osoby wykonujące wyłącznie usługi przewozu osób oraz towarów taborem konnym
  • osoby wykonujące wolny zawód adwokata jedynie w zespole adwokackim
  • osoby dokonujące sprzedaży środków trwałych już po likwidacji swojej działalności

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

  • podatnik, który prowadzi książkę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do spisywania ewidencji przychodów oraz kosztów dla celów podatku dochodowego, a także takich ewidencji jak: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia czy ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
  • miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc obrotowy należy odprowadzać do urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca. Do rozliczenia z US służy rokrocznie deklaracja PIT-36 lub PIT-36L, zależnie od przyjętej zasady opodatkowania. Składana się ją do dnia 30 kwietnia następnego roku.
  • rozliczanie za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwia wybór dokonywany pomiędzy dwoma formami opodatkowania: na zasadach ogólnych bądź liniowo, różniących się od siebie sposobem obliczenia podatku, stawką podatkową i możliwością dokonania odliczeń

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mogą prowadzić te przedsiębiorstwa, które zostały zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości (osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, partnerskie oraz jawne osób fizycznych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.