Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi formę opodatkowania przedsiębiorstw, które nie mają zbyt wysokiego zysku i przez to płacą podatek naliczony od faktycznego dochodu. Jest to również urządzenie księgowe, które służy do spisywania bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w dość uproszczonej formie, czyli w tzw. systemie księgowości pojedynczej. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów zapisywane są wszelkie koszta oraz obroty firmy.

Wśród najpopularniejszych i najbardziej przyjaznych pod względem użytkowym programów do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów znajdziemy m.in.: Małą Księgowość firmy Symfonia, Subiekt firmy Insert, a także moduł CDN Optima.

Regulacje prawne dotyczące prowadzeni podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały określone w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówi ona o tym, iż wszystkie osoby fizyczne, a także spółki cywilne jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą oraz nie spełniają warunków przewidzianych do obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą ewidencjonować swoje operacje gospodarcze w sposób uproszczony.

Kto nie może korzystać z rozliczenia na zasadach księgi przychodów i rozchodów:

  • osoby opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych
  • osoby wykonujące wyłącznie usługi przewozu osób oraz towarów taborem konnym
  • osoby wykonujące wolny zawód adwokata jedynie w zespole adwokackim
  • osoby dokonujące sprzedaży środków trwałych już po likwidacji swojej działalności

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

  • podatnik, który prowadzi książkę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do spisywania ewidencji przychodów oraz kosztów dla celów podatku dochodowego, a także takich ewidencji jak: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia czy ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
  • miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc obrotowy należy odprowadzać do urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca. Do rozliczenia z US służy rokrocznie deklaracja PIT-36 lub PIT-36L, zależnie od przyjętej zasady opodatkowania. Składana się ją do dnia 30 kwietnia następnego roku.
  • rozliczanie za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwia wybór dokonywany pomiędzy dwoma formami opodatkowania: na zasadach ogólnych bądź liniowo, różniących się od siebie sposobem obliczenia podatku, stawką podatkową i możliwością dokonania odliczeń

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mogą prowadzić te przedsiębiorstwa, które zostały zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości (osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, partnerskie oraz jawne osób fizycznych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.