Jak założyć firmę

Sposób na finansowanie firmy: crowdfunding

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe to nowa forma finansowania, która przyszła do Polski z zachodu. Rozwija się głównie dzięki odpowiednim portalom internetowym. To właśnie na nich publikowane są projekty przedsięwzięć, które potrzebują finansowego wsparcia. Finansowanie odbywa się wspólnymi siłami, dzięki temu, że użytkownicy takich serwisów decydują się na dokonywanie wielu drobnych wpłat składających się na ostateczną […]

Czytaj dalej 
Jak założyć firmę

Jak założyć firmę

Aby rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie wystarczy dobry pomysł – konieczne są również odpowiednie środki finansowe oraz dobry biznesplan.

Czytaj dalej 

Krok 1. Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw znowelizowała przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej […]

Czytaj dalej 

Krok 2. Reglamentacja działalności gospodarczej

W celu rozpoczęcia działalności w niektórych dziedzinach (obowiązek ten dotyczy 80 różnych rodzajów działalności gospodarczej), wymagane jest uzyskanie różnego rodzaju zezwoleń:

Czytaj dalej 

Krok 3. Odebranie numeru REGON

Twoja firma musi być zarejestrowana w Urzędzie Statystycznym. Nie wymaga to jednak dodatkowych czynności, ponieważ wniosek o rejestrację w CEiDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON.

Czytaj dalej 
Krok 4. Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej

Krok 4. Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej

Polski system prawny nie nakłada na przedsiębiorcę bezwzględnego obowiązku posiadania kont bankowego. Rachunek bankowy jest jednak wymagany w firmach, które prowadzą specyficzny rodzaj płatności czy transakcji, a także, gdy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Czytaj dalej 

Krok 5. Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS)

Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz płatnika składek na Fundusz Pracy. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności bądź zatrudnienia pracownika i musi być ono własnoręcznie podpisane przez osobę zgłaszaną. Niezbędne dokumenty do zgłoszenia to: zaświadczenie o wpisie do CEIDG oraz […]

Czytaj dalej 

Krok 6. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników

Kodeks pracy wymaga od przedsiębiorcy zawiadomienia właściwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie zatrudnionych pracowników itp., co powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorca ma również obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

Czytaj dalej