kryzys gospodarczy

Polska gospodarka zaczyna hamować

Polska gospodarka zaczyna hamować

W ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał informację, że PKB Polski w trzecim kwartale roku 2022 wzrósł o 3,5% w ujęciu rocznym wobec wzrostu o 5,8% w drugim kwartale 2022 roku. W ujęciu kwartał do kwartału nastąpiło odbicie, bowiem po wyraźnym spadku PKB w drugim kwartale, w trzecim gospodarka urosła o 0,9%. Oznacza to, […]

Czytaj dalej 
Zmniejsza się liczba bankructw polskich przedsiębiorstw

Zmniejsza się liczba bankructw polskich przedsiębiorstw

Coraz mniej polskich przedsiębiorstw ogłasza niewypłacalność! Według danych zawartych w raporcie Coface, w I półroczu 2014 r. odsetek upadłych firm był aż o 11,5% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dokładniej, między styczniem a czerwcem bieżącego roku sądy wydały łącznie 402 decyzje o bankructwie jednostek gospodarczych. Chociaż jest to wyraźny spadek w porównaniu do […]

Czytaj dalej 
Kondycja polskich firm budowlanych powoli polepsza się

Kondycja polskich firm budowlanych powoli polepsza się

Chociaż branża budowlana bardzo wolno wychodziła z dołka powodowanego ogólnym kryzysem gospodarczym, to jednak jej kondycja wreszcie zaczęła ulegać stopniowej poprawie. Analitycy twierdzą, że szczególne znaczenie dla branży budowlanej w Polsce ma fakt, że pojawiają się pieniądze z budżetu unijnego, które stanowią dofinansowania wielu projektów. W efekcie, firmy budowlane mogą liczyć na nowe kontrakty. Informacje […]

Czytaj dalej 
PKO BP, Pekao SA i BZWBK – te banki zwalniają najwięcej

PKO BP, Pekao SA i BZWBK – te banki zwalniają najwięcej

Redukcja etatów w instytucjach bankowych rozpoczęła się już jakiś czas temu, ale niektóre jednostki zwalniają pracowników do tej pory. Na przestrzeni całego poprzedniego roku, tylko 5 banków nie zdecydowało się na cięcie etatów. Natomiast w 13 instytucjach zwolniono ogółem aż ok. 3,6 tysiąca osób. Najwięcej, bo 962 pracowników, straciło pracę w największym banku działającym na […]

Czytaj dalej 
Najwięcej firm upada w Europie Środkowo-Wschodniej

Najwięcej firm upada w Europie Środkowo-Wschodniej

W porównaniu do Zachodu, środkowo-wschodnia część Europy wypada słabo pod względem gospodarczo-ekonomicznym. Potwierdzeniem różnic w tej kwestii są dane dotyczące znacznej liczby upadłości firm notowanych w naszym regionie. Statystyki opublikowane przez firmę Euler Hermes są bezlitosne dla Europy Środkowo-Wschodniej. Według nich, mimo przystąpienia wielu krajów tego regionu do Wspólnoty Europejskiej i przyspieszenia ich rozwoju gospodarczego, […]

Czytaj dalej