Zmniejsza się liczba bankructw polskich przedsiębiorstw

wzrost sprzedaży

Coraz mniej polskich przedsiębiorstw ogłasza niewypłacalność! Według danych zawartych w raporcie Coface, w I półroczu 2014 r. odsetek upadłych firm był aż o 11,5% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dokładniej, między styczniem a czerwcem bieżącego roku sądy wydały łącznie 402 decyzje o bankructwie jednostek gospodarczych. Chociaż jest to wyraźny spadek w porównaniu do I półrocza 2013 r., to jednak eksperci podkreślają, że nadal jest to dwukrotnie więcej bankructw niż w tym samym czasie w roku 2008, czyli tuż przed wybuchem kryzysu gospodarczego.

W tym roku najwyraźniejszy spadek odnotowano w kategorii upadłości z możliwością zawarcia układu. Takie bankructwa stanowiły 13,5% firm, co jest wyraźnym spadkiem zarówno w porównaniu do 2013 r., gdy było to 16,5%, jak i wobec roku 2012 r., gdy było ich ok. 18,0%. Jeżeli chodzi o konkretne sektory gospodarki, to o 25% spadła liczba firm produkcyjnych ogłaszających niewypłacalność. O tyle samo spadła liczba bankrutujących firm handlowych. Wyraźnie zmniejszyła się również liczba jednostek budowlanych. W I półroczu br. było ich o 21% mniej niż w tym samym czasie roku minionego. Niestety, zauważono także spory wzrost – o 18% zwiększyła się liczba jednostek upadających w sektorze usługowym.

Dalsze dane wskazują, że w tym roku mniej było upadających producentów. Ich odsetek zmalał o 5% z poziomu 33% do 28%. Oprócz tego, o 2% spadł też udział firm zajmujących się budownictwem, który ostatnio wynosił 21%. W strukturze branżowej upadających podmiotów gospodarczych zaobserwowano jednak także wzrosty. Dotyczyły one firm handlowych, a także pozostałych branż, głównie tych usługowych. Oszacowano, że ich wkład w ogólny wynik bankructw wzrósł z 15,6% do 21%. Analitycy opracowujący dane przyznali, że stabilizuje się popyt na dobra inwestycyjne oraz produkty stricte konsumpcyjne. Przetwórstwo przemysłowe ma się już wyraźnie lepiej niż w ostatnich kilku latach.

Należy przy tym dodać, że specjaliści pełni są optymizmu. W swoich prognozach dotyczących II półrocza 2014 r. zakładają, że liczba przedsiębiorstw ogłaszających niewypłacalność utrzyma tendencję spadkową. Odważne przewidywania firmy Coface mówią nawet o tym, że pod koniec bieżącego roku bankrutów będzie nawet o 20% mniej niż w końcówce ubiegłego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.