Uproszczenie sprawozdań finansowych pozwoli oszczędzić małym firmom

prawo

Ustawa pozwalająca mikroprzedsiębiorstwom korzystać z uproszczonych sprawozdań finansowych została wreszcie podpisana. Szacuje się, że skorzysta na niej nawet ok. 30 tysięcy polskich firm. O tym, że Bronisław Komorowski podpisał dokument, poinformowano w zeszły wtorek za pośrednictwem Kancelarii Prezydenckiej. Akceptując zmienione zapisy prawne we wspomnianej ustawie Polska dostosowała się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Międzynarodowy dokument PE wdraża uproszczenia sprawozdawczości finansowej dostępne jednak wyłącznie dla najmniejszych podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z nowymi zasadami, mikroprzedsiębiorstwa nie będą musiały przygotowywać tak rozbudowanej dokumentacji ze swojej działalności, jak miało to miejsce dotychczas. Właściciele najmniejszych firm będą musieli sporządzać sprawozdania, w których znajdą się podstawowe informacje dotyczące bilansu zysków oraz strat. Nie będzie natomiast obowiązku sporządzania dodatkowych sprawozdań z działalności, o ile wszystkie niezbędne informacje zostaną precyzyjnie wyszczególnione w podstawowym dokumencie rozliczeniowym. Dotyczy to danych takich, jak kwoty poręczeń, gwarancji i wszelkich zobowiązań finansowych.

Nowe regulacje maja dotyczyć wszystkich tych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych i osobowych, które zarówno w roku, którego dotyczy sprawozdanie, jak i w roku wcześniejszym spełniły przynajmniej 2 konkretne warunki z 3 możliwych. Ich suma bilansowa nie może przekraczać 1,5 mln złotych, przychody netto ze sprzedaży towarów nie mogą przekraczać 3 mln złotych, a przeciętne zatrudnienie na przestrzeni całego roku obrotowego nie może być większe niż 10 osób.

To jednak nie wszystkie zapisy znajdujące się w nowelizacji. Dodatkowo, zakłada się poszerzenie definicji mikroprzedsiębiorstw o spółki cywilne osób fizycznych, same osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie. Nadal jednak pojawiają się ograniczenia – wszystkie wspomniane jednostki muszą wykazać, że ich przychody netto z tytułu sprzedaży towarów i operacji finansowych w walucie polskiej wyniosły nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2,0 mln euro we wcześniejszym roku obrotowym. Z uproszczonych sprawozdań będą mogły korzystać także związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje pracodawców, izby gospodarcze itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.