Od stycznia 2016 umowy zlecenia będą oZUSowane

logo ZUS

Zgodnie z przewidywaniami, większość posłów zagłosowała za obowiązkiem odprowadzania składek do ZUS-u od umów zleceń. Obowiązek ten zostanie nałożony na pracodawców od 1 stycznia 2016 roku. Zmiany będą też dotyczyć dochodów członków rad nadzorczych.

Resort pracy przewiduje, iż zmiany we wstępnej fazie będą dotyczyć 935 tys. Polaków, a z upływem czasu liczba ta zwiększy się nawet do 4 milionów pracujących obywateli. W 2016 roku, czyli w pierwszym roku opodatkowania umów zleceń, wysokość opłat będzie naliczana do wysokości minimalnego wynagrodzenia, nawet jeśli umowa zlecenie będzie opiewać na wyższe stawki, dopiero w kolejnych latach stawki te mają rosnąć, aż do pełnego odprowadzania składki od całości wynagrodzenia.

Donald Tusk jeszcze jako premier zapowiedział na początku tego roku zrobienie porządku z tzw. umowami śmieciowymi, a przegłosowane zmiany są początkiem drogi, którą wytyczył razem z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Sporą zasługę w ozusowaniu umów zleceń mają też związki zawodowe, które nie ukrywają zadowolenia z wprowadzonych zmian, jednocześnie domagając się bardziej radykalnych reform w tej dziedzinie, z objęciem składkami ZUS również umów o dzieło.

Zaniepokojenie oskładkowaniem umów zleceń wyrazili pracodawcy, którzy przewidują zwiększenie szarej strefy, przerzucanie kosztów odprowadzania składek na pracowników poprzez obniżanie im pensji czy zmuszając część z nich do zakładania działalności gospodarczej. Z drugiej strony część pracodawców podkreśla, że nowe przepisy doprowadzą do uczciwszej konkurencji w przetargach, gdzie do tej pory kryterium ceny było priorytetem i często w związku z tym przegrywały firmy zatrudniające ludzi na etatach, ponosząc dużo większe koszty, od tych zawierających z pracownikami umowy zlecenia.

Ważnym aspektem o znaczeniu społecznym jest fakt, iż zatrudnieni na umowy zlecenia zaczną odkładać na swoją własną emeryturę oraz będą objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i chorobowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.