Od 2015 do 1100 zł wzrośnie minimalna składka ZUS dla przedsiębiorców?

logo ZUS

Wysokość obowiązkowych składek ubezpieczeniowych wpłacanych przez wszystkich prowadzących działalność gospodarczą uzależniona jest od średniej płacy w całej gospodarce, obliczanej w systemie kwartalnym. Jak wynika z założeń budżetowych na przyszły 2015 rok, średnia płaca ma oscylować w granicach prawie 4 tysięcy zł, a to oznacza wzrost składek ZUS-owskich nawet do 1100 zł.

Podstawą wymiaru składek jest 60 procent miesięcznego wynagrodzenia, tak więc biorąc pod uwagę prognozowane przez rząd przyszłoroczne wynagrodzenie składka emerytalna wyniesie 464,50 zł, składka rentowa 190,37 zł, składka wypadkowa 45,93 zł i nieobowiązkowa składka na ubezpieczenie chorobowe – 58,30 zł. Ze wzrostem składek muszą się także liczyć osoby, które płacą preferencyjne stawki jako początkujący przedsiębiorcy. I tak w ich przypadku składka emerytalna wyniesie 102,48 zł, składka rentowa 42,00 zł, składka wypadkowa 10,13 zł, a chorobowa 12,86 zł. Wysokość składki zdrowotnej nie jest jeszcze znana, ponieważ ustala się ją na podstawie wynagrodzeń z IV kwartału bieżącego roku, a informacja o jej wysokości będzie podana w połowie stycznia 2015r.

Składki ZUS często przyrównywane są do obowiązkowego podatku za możliwość pracy na własny rachunek. Ich wysokość bowiem nijak przekłada się na późniejszą emeryturę, ani na jakość świadczonych usług medycznych wobec przedsiębiorców. Dodatkowym minusem z punktu widzenia właścicieli firm jest stosowana metoda obliczania średniej pensji krajowej nie uwzględniająca ilości i wysokości zarobków osób samozatrudnionych do tych będących na etatach opłacanych z budżetu państwa. W obliczeniach takich nie bierze się także pod uwagę liczby osób pozostających bez pracy, dlatego też przedsiębiorcy nie bez racji uważają, że to oni w głównej mierze utrzymują skostniały system dający utrzymanie armii urzędników. Według badania, które przeprowadziło Gfk Polonia, aż 80 procent przedsiębiorców uznało opłacanie składek ZUS jako wyjątkowo uciążliwe, szczególnie w sytuacji, gdy firma ma kłopoty finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.