Wyższa pensja minimalna i wyższe składki dla nowych przedsiębiorców

polskie banknoty

Podniesienie od nowego roku pensji minimalnej skutkuje automatyczną podwyżką składki na ZUS dla wszystkich rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. I tak z płaconej obecnie kwoty 160,78 zł stawka wzrośnie o niecałe 7 zł miesięcznie. W podanych wielkościach nie została uwzględniona składka zdrowotna, która zostanie ustalona dopiero na początku 2015 roku.

Wysokość opłaty ZUS dla początkujących przedsiębiorców stanowi 30% płacy minimalnej, czyli po podwyżce tej płacy kwota bazowa wyniesie 525 zł. I tak składka emerytalna wyniesie 102,48 zł, składka rentowa – 42,00 zł, nieobowiązkowa składka chorobowa – 12,86 zł, a wypadkowa – 10,13 zł. Do tych zobowiązań dojdzie jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne, która ustalana jest na podstawie średniego wynagrodzenia, a te podane będzie dopiero na początku nowego roku.

Podniesienie składki na ZUS dotknie również pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą. Płacą oni w tej chwili 1042 zł składek ZUS-owskich miesięcznie, a ponieważ ich stawki wyliczane są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, które od kilku miesięcy systematycznie rośnie, można założyć z niemal 100% pewnością, że podwyżka będzie dość znacząca. Prognozuje się zwiększenie składki o ok. 5%, w przeliczeniu stanowi to kwotę ponad 50 zł podwyżki miesięcznie. Do tego dojdzie jeszcze podwyżka składki zdrowotnej, która zostanie obliczona na bazie 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z ostatniego kwartału bieżącego roku, w tym uwzględnione będą również wypłaty z zysku.

Ogólna sytuacja ZUS systematycznie się poprawia, a to głównie z powodu uszczelnienia systemu rentowego. Liczba rencistów oscyluje w granicach miliona osób, zmniejszyła się więc w ciągu ostatnich 10 lat o połowę. Do poprawy finansowej kondycji ZUS przyczyniło się również niewątpliwie przejęcie składek z OFE. Czy dobrym więc pomysłem jest podwyżka składek, która wielu małych przedsiębiorców może wypchać do szarej strefy, pokaże zapewne już pierwsze podsumowanie kwartalne za rok 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.