Krok 3. Odebranie numeru REGON

Twoja firma musi być zarejestrowana w Urzędzie Statystycznym. Jako osoba fizyczna zakładająca działalność nie musisz jednak już załatwiać tych formalności w jego siedzibie. Swój wniosek o nadanie numeru REGON zawarłeś już we wniosku CEIDG-1.

Po złożeniu wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, organ, w którym wniosek złożono sam przesyła odpowiednie dokumenty do Urzędu Statystycznego. Twój numer REGON zostanie nadany przez GUS w ciągu 7 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1. Informacja o nim zostanie przesłana na adres e-mailowy wskazany we wniosku .

REGON nie jest już niezbędny do wyrobienia pieczątki firmowej, przesyłania druków urzędowych czy otwarcia konta bankowego.

Krok 4. Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej

jak uzyskać REGON

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *