Raport GUS – polski eksport 2013

eksport

Polski eksport ma się bardzo dobrze i ewidentnie ciągnie naszą gospodarkę do przodu. Potwierdzają to najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nich, że wartość polskiego eksportu w całym 2013 r. wyniosła 152,78 miliarda euro. To wzrost o 6,5% w porównaniu do wcześniejszego roku. Na przestrzeni całego minionego roku zwiększył się również nasz import. Na terytorium Polski przywieziono z zagranicy towary o łącznej wartości 155,09 miliarda euro. W stosunku do 2012r. to skok o 0,7%. Odczyty są zdecydowanie lepsze od tych z 2012 r., gdy eksport zanotował zwyżkę na poziomie 4,9% sięgając poziomu 143,5 miliarda euro, a import zwiększył się o 1,0% do 154,0 miliardów euro.

Na podstawie informacji dotyczących wartości polskiego eksportu i importu udało się oszacować także pozostałe, istotne dane. I tak oto, ubiegłoroczny deficyt handlowy znalazł się na najniższym poziomie w historii współczesnej Polski, wynosząc tylko 9,6 miliona złotych, czyli ok. 2 miliony 312 tysięcy euro. Saldo ujemne handlu zagranicznego wyniosło 2.313 miliona euro, a saldo dodatnie osiągnęło poziom 4,9 miliarda euro. To wyraźny wzrost na przestrzeni roku, ponieważ w roku 2012 saldo ujemne wyniosło tylko 3,9 miliarda euro.

Jeśli chodzi o udział poszczególnych krajów w polskim eksporcie i imporcie, to zaszły w nim tylko niewielkie zmiany. W 2013 r. mniej niż w latach wcześniejszych kupili od nas Niemcy, którzy ogółem odpowiadali za zakup 25% naszych produktów eksportowych. To zniżka o 0,1% w stosunku do roku 2012 r. Wciąż jednak dużo kupujemy od Niemców. Na przestrzeni roku wwieźliśmy do Polski niemieckie towary stanowiące 21,5% całego naszego importu.

Spadki w eksporcie w 2013 r. zaobserwowano w handlu zagranicznym prowadzonym z Holandią oraz Włochami. Więcej niż we wcześniejszych latach sprzedaliśmy natomiast m.in. Czechom, Szwedom, Brytyjczykom. W przypadku importu wzrost zauważalny był w handlu z Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Chinami i Belgią. Mniej niż w 2012 r. kupiliśmy od Włochów, Czechów, Holendrów, Francuzów i Rosjan. Najwięcej kupiły od nas kraje rozwinięte, które stanowią 81,6% odbiorców polskich towarów eksportowych. Za 76,1% naszego eksportu odpowiedzialne były państwa unijne. To także od gospodarek rozwiniętych najwięcej kupujemy. Import z tych krajów stanowi 65,6% całego naszego importu, a z krajów UE pochodzi 58,1% produktów sprowadzanych do Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.