Przedsiębiorcy będą karani za podrabianą żywność „ekologiczną”

Eko znak EU

Po kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Handlową okazało się, że co piąty produkt ze znaczkiem symbolizującym żywność ekologiczną nie spełnia norm przewidzianych dla takich produktów.

Dyrektor Departamentu Inspekcji Handlowej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał w rozmowie z agencją Newseria, że jest to bardzo duży wskaźnik oszustw, biorąc pod uwagę z reguły wysoki poziom świadomości wśród klientów wybierających takie właśnie towary w sklepach. Z raportu pokontrolnego wynika, że najczęściej nieprawidłowości dotyczyły złych oznakowań na opakowaniach produktów niby-ekologicznych oraz jakości tych produktów. Wprowadzanie na rynek takiej podrabianej „zdrowej żywności” zagrożone jest karą grzywny od 1 tys. zł do nawet 10 procent całkowitych przychodów danego wytwórcy.

By produkt mógł ubiegać się o miano produktu ekologicznego musi zawierać przynajmniej 95 procent składników ekologicznych, czyli przy jego produkcji zakazane jest stosowanie sztucznych nawozów, jakichkolwiek modyfikacji genetycznych i tylko ograniczona ilość substancji dodatkowych. Przepisy unijne określają też wyraźnie rodzaje oznakowań takich produktów. I tak na opakowaniu musi znajdować się słowo „EKO”, „BIO” lub „ORGANIC” oraz prostokątny znak graficzny przedstawiający dwanaście białych gwiazdek ułożonych w kształt liścia z przecinającą je białą kreską, na jasnozielonym, gładkim tle. Poza tym opakowanie powinno zawierać również nazwę i adres producenta oraz numer identyfikacyjny jednostki przyznającej danemu produktowi certyfikat.

Producent, który chce wprowadzić na rynek produkty z serii EKO, oprócz całkowitego przestawienia produkcji rolnej na rolnictwo ekologiczne musi także podpisać umowę w sprawie kontroli z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Wartość rynku zdrowych produktów żywnościowych szacuje się w Polsce na 700 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.