Pracodawcy oczekują większych pieniędzy za… niepełnosprawnych

osoba niepełnosprawna w pracy

AndreyPopov/bigstockphoto.com

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie wypłacane ze środków rządowych. Okazuje się jednak, że nie jest to dla nich wystarczające i domagają się podwyższenia kwoty dopłacanej do pensji tych osób.

Polski rząd prowadzi program dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia to zwiększenie zatrudnienia bezrobotnych cierpiących na różnego rodzaju dysfunkcje zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Pracodawcy mogący otrzymać wsparcie w wypłacaniu pensji pracowniczych, chętniej przyjmują takich ludzi do pracy, poprawiając ich sytuację na tym rynku. Okazuje się jednak, że rosną wymagania pracodawców wobec wysokości wspomnianych dopłat.

Pracodawcy nie pozostawiają złudzeń i otwarcie mówią, że jeżeli dofinansowania z rządu nie zostaną zwiększone, to zwolnią tych pracowników. Sytuacja jest już na tyle poważna, że o postulatach firm, w których tworzone są miejsca pracy dla niepełnosprawnych rozmawiano podczas niedawnego Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Jego uczestnicy zwrócili uwagę na fakt, że państwo nie może dopuścić do zwolnienia takich osób. Przekonywano przy tym, jak istotną rolę pełnią zakłady pracy chronionej.

Pełnomocnik rządu do spraw niepełnosprawności Jarosław Duda przekonywał, że stanowiska pracy niepełnosprawnych nie zostaną zlikwidowane. Niemniej jednak zapowiedział też, że w bieżącym roku nie jest planowane wprowadzanie jakichkolwiek zmian do stawek dopłat dla pracodawców. Dodał także, że należy zastanowić się, jakich zmian legislacyjnych trzeba dokonać, by niepełnosprawni pracownicy byli odpowiednio chronieni. Wiadomo jednak, że planowane są inne zmiany.

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych mogą liczyć nie tylko na dopłaty, ale i na ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niestety, fakt ten jest często wykorzystywany tylko po to, by zakłady pracy chronionej mogły korzystać z ulg sięgających aż 80%. W ramach opanowania sytuacji, rząd chce obniżyć wysokość ulg do poziomu wynoszącego ok. 30%-50% wartości faktury wystawianej na zakup sprzętu lub na usługi u uprawnionego sprzedawcy działającego na rynku chronionym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.