CEIDG – dokonywanie wpisów będzie prostsze. Nowelizacja ustawy

prawo

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację dotyczącą ułatwienia procedury dokonywania wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kto na tym skorzysta i jak będą wyglądały zmiany?

Nowelizacja dotycząca ułatwień w dokonywaniu wpisów do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to jeden z pierwszych tak istotnych dokumentów podpisanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zakłada on wprowadzenie szeregu uproszczeń dla przedsiębiorców ze wszystkich sektorów.

Co dokładnie zakłada nowelizacja? Przede wszystkim poszerzony zostanie zakres danych, które będą zawarte we wpisach do CEIDG. Mimo to mniej danych będzie wymaganych od przedsiębiorcy w sytuacji, gdy zechce on zawiesić działalność. Ma to być pomocne głównie w przypadkach, kiedy przedsiębiorca tymczasowo rezygnuje z prowadzenia firmy, ale również w sytuacjach, gdy ponosi śmierć. Obecnie do wykreślenia go z CEIDG niezbędne jest postanowienie ministra gospodarki. To natomiast radykalnie wydłuża cały proces zamykania firmy. Łatwiej będzie także wykreślić nazwisko z ewidencji w razie, gdyby ktoś założył je nielegalnie podszywając się pod osobę trzecią.

Poza tym będzie istniała możliwość zrezygnowania z wpisu do ewidencji jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Ma to zapobiec sytuacjom, w którym osoba starająca się otworzyć firmę, ostatecznie tego nie robi, a mimo to pozostaje wpisana do ewidencji. W dodatku ułatwione będzie ubieganie się wierzycieli o zaległe należności, jeżeli tylko dłużnik będzie wpisany do CEIDG. Kolejna zmiana dotyczy przedsiębiorców wpisujących do rejestru nieruchomości. Żeby móc to zrobić, będą musieli posiadać dokumenty potwierdzające ich tytuł prawny do danej własności. Niemniej jednak, będą musieli go okazać wyłącznie w przypadku, gdy wszczęte zostanie przeciwko nim postępowanie o wykreślenie z CEIDG. Jeśli nie będą dysponowali dokumentami potwierdzającymi ich prawa do nieruchomości, zostaną automatycznie wykreśleni z ewidencji.

Ministerstwo Gospodarki, które odpowiada za opracowanie nowelizacji, zapewnia, że jest ona dostosowana do oczekiwań przedsiębiorców. Jej zapisy upraszczają prawo, a to sprawia, że ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.