Będzie rewolucja w zasiłkach chorobowych?

nadgodziny

Plany rozwoju ZUS-u na najbliższe lata zakłada automatyzację rozliczania składek i wypłaty zasiłków. Taki krok ma zmniejszyć obciążanie firm zatrudniających ponad 20 osób, a także przyśpieszyć wypłatę świadczeń. Rewolucja w zasiłkach chorobowych i składkach na ubezpieczenie społeczne zmniejszyć ma również pole do nadużyć. Zapowiadane zmiany dotyczyć będzie kilku milionów płatników i osób ubezpieczonych.

Plan rozwoju ZUS-u wpłynie na rzeczywistość polskich przedsiębiorców

Plan rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2021-2023 zakłada usprawnienia zarówno w pobieraniu składek, jak i przyznawaniu świadczeń. W efekcie pracownik, który otrzyma od lekarza L4, automatycznie otrzyma również zasiłek chorobowy.

Dotychczas proces przyznania i wypłaty świadczeń chorobowych przebiegał dłużej. Obowiązek złożenia dokumentów spoczywa na płatnikach zasiłków, czyli przedsiębiorcach zatrudniających powyżej 20 osób. Zmiany w ZUS dotyczą zatem 2,7 milionów firm i 16 milionów pracowników.

Warto podkreślić, że aktualnie rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne uzależnione jest od interpretacji przepisów, a te z kolei różnią się między różnymi oddziałami ZUS.

Ponadto zasiłek chorobowy jest również przedmiotem ustaleń między pracodawcą a pracownikiem, a także regulowany jest wewnętrznymi przepisami firm. W rezultacie automatyzacja przyznawania zasiłków chorobowych nie jest taka prosta i może wymagać zmian w przepisach.

W przeciwnym razie ZUS musiałby uzyskać informacje na temat regulaminów niemal wszystkich firm.

ZUS przejmie od przedsiębiorców obowiązek rozliczania składek za pracowników

Jak w praktyce może przebiegać rewolucja w działaniu ZUS?

Według opinii ekspertów, zakład ubezpieczeń społecznych informacje niezbędne do rozliczania zasiłków, takie jak tytuł do ubezpieczeń typy ubezpieczeń oraz wysokość i składniki wynagrodzenia, pobierać będzie z różnych źródeł — urzędów, instytucji, a także samego pracodawcy, za pomocą e-wywiadu.

Dodatkowo ZUS może regularnie monitorować programy płacowo-kadrowe firm, dzięki czemu zbierać będzie dane na temat zmiennych składników wynagrodzeń. W efekcie co miesiąc ZUS przedstawi pracodawcom wykaz należnych do zapłaty składek, a także wysokość podstawy do ich wyliczenia.

Ułatwienie dla przedsiębiorców to nie jedyny cel zmian

Zwiększenie automatyzacji w działaniach ZUS zredukować ma ilość obowiązków ciążących obecnie na przedsiębiorcach, a także przyśpieszyć wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Istnieje jednak jeszcze inny powód nadchodzących zmian.

Rozliczanie przez ZUS zredukować ma również ilość błędów w wypełnianych przez płatników dokumentach.

Obecnie urzędnicy mają wgląd w dokumentacje w trakcie kontroli i to właśnie wtedy podważać mogą wyliczenia dokonane przez płatników.

Po zapowiadanej rewolucji role się odwrócą – ZUS rozliczać będzie świadczenie na podstawie własnej interpretacji przepisów, a pracodawcy będą mieli prawo ją zakwestionować w procedurze reklamacyjnej.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.