Badania marketingowe

badania marketingowe

Źródło: flickr.com; albertogp123

Testy marketingowe polegają na systematycznym gromadzeniu, zapisywaniu i analizowaniu danych związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Służą one do opracowania programu marketingowego, doskonalenia oraz usprawniania procesów podejmowania decyzji, a także pozwalają na rozpoznanie problemów, pomagając w wyborze możliwych do wprowadzenia usprawnień w sprzedaży czy promocji produktu, mających na celu zwiększenie zadowolenie klienta.

Testy sprzedażowe pomagają także w zwiększaniu przychodów firmy, w rozpoznaniu środków umożliwiających oddziaływanie na zachowania podmiotów rynku (konsumentów, konkurentów), przewidują tendencje w kształtowaniu się zjawisk oraz procesów rynkowych, określają potencjał rynku, na którym działa firma i rozpoznają zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa (głównie czynniki kształtujące popyt). Dzięki nim kierownictwo danej firmy wie co, w jakiej ilości i kiedy należy produkować, jaki kanał dystrybucji wybrać, jaką prowadzić aktywizację sprzedaży, na jaki rynek wprowadzić produkt oraz jak ocenić efektywność nakładów, które przeznaczono na testy marketingowe.

Badania marketingowe prowadzi się w krótkim lub dłuższym czasie. Oba rodzaje tych działań mają swoje wady i zalety.

  1. Długie badania marketingowe, charakteryzujące się stałym, powtarzalnym cyklicznie obszarem badań mogą wywołać reakcje u konkurencji w postaci intensyfikacji działania marketingowego, mogą też zakłócić i zniekształcić wyniki testów (tzw. Jamming). Wiążą się ona także z wysokimi kosztami, które rozciągają się w czasie i długim czasem realizacji oraz analizy.

    Plusem tego rodzaju testów jest jednak ich wysoka rzetelność, kompletność i krytyczna ocena, pozwalająca na podjęcie właściwej decyzji o inwestowaniu w dany produkt lub rezygnacji z dalszej inwestycji. Jedną z odmian długich testów marketingowych jest metoda eksperymentu, która dzięki obserwacji pozwala na uzyskanie wyników dotyczących zmieniających się preferencji konsumentów.

  2. Krótkie testy sprzedażowe, np. metodą ankietową mogą ochronić przed reakcjami konkurencji oraz szybko i precyzyjnie podążać za gustami czy postawami klientów wobec danego produktu. Z tą techniką wiążą się również niskie koszty, szybkość realizacji oraz analizy.

    Ich największym minusem jest niska wiarygodność spowodowana m.in. subiektywnością i niedokładnością osób przeprowadzających te badania podczas np. obserwacji. Ograniczeniem może być też określona z góry objętość kwestionariusza ankiety.

Każda technika badań marketingowych ma swoje wady i zalety. Jej właściwy dobór zależy od rozmiaru, możliwości zidentyfikowania i rozproszenia populacji, przedmiotu oraz zakresu badań, a także od posiadanych zasobów ludzkich, czasowych i finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.