ZUS dobija małe firmy – duży wzrost składek od 2012

logo ZUS

Składki płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są tak wysokie, że wiele firm nie jest w stanie regularnie ich uiszczać. Sprawia to, że część przedsiębiorców jest zmuszona zamknąć swoją działalność. Niestety, składki wciąż rosną.

Od kilku lat składki płacone przez przedsiębiorców do ZUS-u drastycznie rosną. Z roku na rok ich uiszczanie jest dla właścicieli firm coraz trudniejsze. Podwyżki wiążą się z rosnącymi wynagrodzeniami. To na podstawie średniej krajowej wyliczane są ich poszczególne wartości.

Wyraźny wzrost płac spowodował, że na przestrzeni 4 ostatnich lat składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zwiększyły się o ok. 20%. Obecnie są one o prawie 50 zł wyższe niż w roku 2014 i wynoszą 1095,37 zł miesięcznie. Na ubezpieczenie emerytalne pracodawca płaci za jednego podwładnego 463,80 zł miesięcznie. Składka rentowa wynosi 190,03 zł. Na poczet ubezpieczenia chorobowego każdego miesiąca wpłaca się 58,20 zł. Składka wypadkowa wynosi natomiast 45,85 zł. Dodatkowo przedsiębiorcy działający już na rynku muszą wpłacać 55,07 zł na Fundusz Pracy.

W lepszej sytuacji są początkujący przedsiębiorcy, którzy mogą korzystać ze składek preferencyjnych. Dzięki temu składka emerytalna za jednego pracownika wynosi 102,48 zł, a rentowa – 42,00 zł. Na ubezpieczenie chorobowe trzeba wpłacać 12,86 zł miesięcznie, a składka wypadkowa to wydatek na poziomie zaledwie 10,13 zł na miesiąc. Zarówno młodzi, jak i doświadczeni pracodawcy muszą też płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszące 279,41 zł za pracownika.

Od początku tego roku minimalna płaca krajowa wynosi 1750 zł brutto czyli jest o 70 zł wyższa niż w poprzednim roku. Choć z pewnością może to cieszyć pracowników, to jednak nie jest sytuacją komfortową dla ich przełożonych. To właśnie najniższa obowiązująca pensja krajowa służy do wyliczania wysokości składek na ZUS. Oznacza to, że wraz ze wzrostem płac, zwiększają się też wydatki pracodawców na ubezpieczenia pracowników. W tym roku będą one sięgały ok. 2100 zł za jedną zatrudnioną osobę.

Dla porównania, pracownik zarobi jedynie ok. 1280 zł netto. Jego zatrudnienie będzie więc kosztowało firmę niemal dwukrotnie więcej niż wypłacana mu pensja. Przy tych danych nie powinien dziwić fakt, że wysokie koszty zatrudnienia są w Polsce uznawane za jeden z głównych czynników hamujących rozwój przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.