Wyniki finansowe przedsiębiorstw (raport GUS)

spadek

Jak wskazały na to dane opublikowane niedawno przez Główny Urząd Statystyczny, po dwóch kwartałach bieżącego roku ogólny wynik finansowy netto polskich przedsiębiorstw był o 1,6% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dokładniej, wyniósł on 45,4 miliarda złotych. GUS podał też konkretniejsze dane, według których ze sprzedaży materiałów, produktów i towarów uzyskano 48,1 miliarda złotych. To rezultat o 1,8% niższy niż w tych samych miesiącach 2012 r. Natomiast w przypadku innej działalności operacyjnej było to 5,3 miliarda złotych. Pogorszenie było widoczne w przypadku operacji finansowych. W tym roku przychody zyskiwane na operacjach tego typu rosły o 0,4% podczas, gdy koszty rosły o 16,9%.

Dalsze dane wskazują, że zysk netto wynosił w II pierwszych kwartałach 59,6 miliarda złotych. Oznacza to, że był identyczny, jak w pierwszej połowie poprzedniego roku. Jeśli natomiast chodzi o stratę netto, to wyniosła ona na przestrzeni pierwszych 6 miesięcy tego roku 14,2 miliarda złotych. Była więc o 5,4% wyższa niż przed rokiem. Wśród wszystkich uwzględnianych przedsiębiorstw, aż 68,8% jednostek zanotowało zysk netto. Był to odsetek nieco niższy niż w 2012 r., gdy było ich 69,2%. Ich dochody stanowiły łącznie 74,7% przychodów pochodzących z całej działalności tych jednostek.

Niemal połowa przedsiębiorstw, które brały udział w badaniu, zajmowała się eksportem swoich produktów. Sprzedaż eksportowa dotyczyła w I połowie tego roku 48,9% firm. To o 2,1% więcej jednostek niż w ubiegłym roku. Poziom sprzedaży zagranicznej wzrósł na przestrzeni roku o 3,1%, natomiast udział eksportu w ogólnych przychodach uwzględnianych przedsiębiorstw wzrósł z poziomu 22,4% przed rokiem do 23,4% obecnie. Biorąc pod uwagę firmy sprzedające swoje towary zagranice, 73,5% mogło pochwalić się zyskiem netto. To o 1,3% mniej niż w I półroczu 2012r.

Dość kiepsko wyglądały też dane dotyczące inwestycji. Jak podał GUS, w I kwartale b.r. ich liczba spadła o 1,6% w ujęciu rocznym. O 0,2% spadł też udział zakupów w ogólnych nakładach. Najmocniej wzrosły nakłady na rynku nieruchomości, gdzie w obsłudze były one większe o 27,3% r/r. Wzrosły one także w transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,8%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 4,0%). Obniżka nakładów była widoczna w firmach zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią (o 25,5%), w naprawie pojazdów samochodowych (o 8,5%) oraz w górnictwie i wydobywaniu, gdzie zmniejszyły się one w ujęciu rocznym o 6,2%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.