Polska firma może być skontrolowana przez 40 instytucji

kontrola w firmie

Choć politycy zapewniają, że podejmują wszelkie działania, by ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce, to jednak nie oszukujmy się – nie jest to proste. Wystarczy zauważyć, że firmę może u nas skontrolować aż 40 różnych instytucji!

Polscy politycy od dawna powtarzają, że starają się podejmować działania mające na celu ułatwienie prowadzenia interesów w Polsce. Chcą zachęcać do otwierania własnej działalności gospodarczej, próbują rozbudzić w Polakach przedsiębiorczość. Zapominają jednak o niektórych barierach, które mogą skutecznie zniechęcić do biznesu. Jedną z nich jest ogrom możliwych kontroli. Na przedsiębiorców czyha w naszym kraju aż 40 różnych instytucji!

Do najczęstszych kontroli dochodzi ze strony Urzędu Skarbowego doszukującego się nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. W tej sytuacji powinniśmy okazać wszelką dokumentację związaną z przychodami, dochodami, fakturami, rozliczeniami – w skrócie wszystkie te dokumenty, które potwierdzają nasze zyski i wydatki oraz zapłacone składki i podatki. Nieprzyjemną wizytę może firmie złożyć także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, może on kontrolować poszczególnych pracowników, np. tych znajdujących się na urlopach chorobowych.

Koszmarem dla wielu przedsiębiorców jest także ryzyko kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Choć najczęściej reaguje ona na zgłoszenia, to jednak może przeprowadzić też przypadkową kontrolę. Wizyty PIP spodziewać powinni się głównie ci, którzy często zatrudniają pracowników tymczasowych, organizują sezonowe miejsca pracy lub zatrudniają ludzi na umowy cywilno-prawne. Sklepy dodatkowo w każdej chwili mogą zostać skontrolowane przez Państwową Inspekcję Handlową, a jednostki zajmujące się żywnością lub działające w branżach związanych ze zdrowiem powinny być gotowe na wizytę Inspekcji Sanitarnej.

To jednak wciąż nie wszystko. Kolejnymi jednostkami mogącymi zorganizować niespodziewane kontrole są organy samorządów terytorialnych i organy wydające koncesje, zezwolenia, licencje na konkretne usługi. Punkty obracające zagranicznymi towarami mogą spodziewać się kontroli Izby Celnej, a jednostki zajmujące się zwierzętami lub produktami odzwierzęcymi – Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Firmy finansowe mogą oczekiwać Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku podejrzenia nielegalnych działań każda firma może zostać skontrolowana przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.