Od stycznia wyższa składka ZUS dla przedsiębiorców: przekroczy 1100 zł

logo ZUS

Wraz z nowym rokiem ZUS podniósł wysokość składek dla przedsiębiorców. Od początku 2016 r. przekraczają one już 1100 zł. Na przestrzeni ostatnich 5 lat wzrosły aż o 23%. To bardzo uciążliwe dla większości firm.

Polski system ubezpieczeń społecznych nie jest łaskawy dla przedsiębiorców. W ciągu ostatnich 5 lat ich składki wzrosły łącznie o 23%. Aktualne stawki również są wyższe niż te w roku poprzednim. Od początku 2016 r. przekraczają łącznie 1100 zł. To uciążliwe dla wielu firm, które każdego miesiąca muszą wpłacać taką kwotę na konto ZUS-u.

Na pełne ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składa się sześć elementów. Najkosztowniejsza jest składka na ubezpieczenie emerytalne. Wynosi ona 474,92 zł. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o nieco ponad 11 zł. Składka rentowa wynosi obecnie 194,64 zł, co oznacza, że w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 4,56 zł. Składka chorobowa kosztuje przedsiębiorców 59,61 zł, czyli jest o 1,59 zł wyższa niż wcześniej. Na ubezpieczenie wypadkowe trzeba każdego miesiąca płacić 43,79 zł. Co ciekawe, to akurat spadek w porównaniu do poprzedniego roku – składka jest tańsza o 2,06zł. Składka na Fundusz Pracy podrożała o 1,41 zł i wynosi teraz 59,61 zł. Daje to ogółem 832,57 zł.

Jeśli natomiast chodzi o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, to jej wysokość zostanie wyliczona i podana dopiero w tym miesiącu. Niemniej jednak, dotychczas wynosiła 279,41 zł, więc możemy być pewni, że łączna wysokość składek płaconych comiesięcznie do ZUS-u przekroczy 1100 zł. Najprawdopodobniej, będzie to ok. 1120 zł. Można tak przypuszczać, gdy zwróci się uwagę na fakt, że w poprzednich latach wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wzrastała średnio o ok. 10 zł rocznie.

Przy tak wysokich składkach ubezpieczeniowych, nie powinna dziwić wciąż wysoka liczba upadłości ogłaszanych każdego roku przez podmioty gospodarcze. O ile jeszcze na początku swojej działalności, dzięki stawkom preferencyjnych ubezpieczeń, przedsiębiorcy są w stanie zarobić zarówno na podstawowe opłaty, rozwój firmy, jak i dochód prywatny, o tyle w późniejszym czasie, gdy przychodzi do płacenia pełnych składek, część firm nie jest w stanie udźwignąć takich wydatków. Niestety, wysokość składek wyliczana jest w odniesieniu do średniej płacy miesięcznej, a ta stale rośnie. Analitycy szacują, że w tym roku przeciętne wynagrodzenie zwiększy się o niemal 100 zł i sięgnie 4055 zł miesięcznie.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.