Lepsza kondycja mikrofirm

sukces w biznesie

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące kondycji małych i mikro firm w III kwartale bieżącego roku. Jak wnioski płyną z raportu?

GUS ogłosił, że 3,3 procentowy wzrost polskiego PKB odnotowany w III kwartale 2014 r. jest wyższy od zakładanego wskaźnika o 0,5 proc., a przyczyniły się do tego przede wszystkim małe i średnie firmy. W stosunku do II kwartału wzrost wyniósł 0,9 proc., a w porównaniu do tego samego okresu w 2013 r. PKB zwiększyło się o 3,4 proc. Wynik ten wyraźnie wskazuje na stabilny rozwój gospodarczy Polski.

Wyniki polskich firm napawają optymizmem tym bardziej, że analitycy przewidywali na II połowę bieżącego roku zdecydowane spowolnienie gospodarcze w kontekście nałożonego na naszych wytwórców rosyjskiego embarga oraz problemy z handlem zagranicznym z niektórymi państwami Unii Europejskiej, ciągle jeszcze borykającymi się ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego. Tymczasem wzrost płac realnych, utrzymująca się deflacja powodująca spadek cen żywności czy znaczne spadki cen paliw powodują wzrost popytu na krajowym rynku, przekładając się na lepszą sytuację małych i średnich firm.

GUS w raporcie pokazał nastroje mikroprzedsiębiorców, spośród których aż prawie 53 proc. wypowiedziało się optymistycznie o mijającym roku, spodziewając się wyższych przychodów w porównaniu do roku 2013, a tylko 13,3 proc. zakłada pogorszenie wyników.

Zmniejszył się również odsetek małych firm, które nie planują żadnych inwestycji, z 38 proc. do 36 proc. O dobrej ich kondycji świadczy także wzrost zainteresowania kredytami zarówno obrotowymi, jak i inwestycyjnymi.

Ponieważ mikrofirmy według Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu są odpowiedzialne za 30 procent PKB oraz dają zatrudnienie prawie 40 proc. ogółu zatrudnionych w całej gospodarce, ich nastroje są bardzo istotne dla rozwoju kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.