Handel detaliczny – tendencje 2015

handel w okresie świąt

W ostatnich latach polski handel detaliczny ma się coraz lepiej. Wciąż jednak działający w tym sektorze przedsiębiorcy muszą uważać na pewne czynniki ryzyka, które mogą spowodować zastój i pogorszyć wyniki finansowe firm.

Jak wynika z danych regularnie publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, polski handel detaliczny wzrósł w latach 2012-2015 o 1,3%. Chociaż wydaje się to niewielką zmianą, to jednak w porównaniu do wcześniejszych odczytów widać przyspieszenie dynamiki jego wzrostu. O tym, że handel detaliczny prężnie się rozwija świadczyć mogą m.in. nowe sklepy wielkopowierzchniowe, które powstają na terenie całego kraju. Od 2002r. w Polsce powstało 350 nowych hipermarketów i 3600 supermarketów. Domów handlowych i towarowych odnotowano ok. 320. Drastycznie, bo aż o 21% na przestrzeni ostatniej dekady spadła natomiast liczba zwykłych sklepów niewyspecjalizowanych.

GUS podał również, że w ostatnim czasie rośnie zarówno zainteresowanie, jak i sama sprzedaż w sklepach specjalistycznych. Ich udział w ogólnej sprzedaży detalicznej w ubiegłym roku to aż 67%. Rośnie też liczba osób odwiedzających sklepy z produktami podstawowymi i tymi domowego użytku. Jednym z czynników będących ciężarem dla gospodarki uznano natomiast budowę specjalizacji przez sklepy wielkopowierzchniowe. Takie zmiany przekładają się na spadek liczby ich klientów.

Jeśli chodzi o mniej optymistyczne dane, to po 2012 r. o 4,9% spadło zainteresowanie nabywaniem dóbr trwałych. Od kilku lat zauważalny jest też tylko nieznaczny popyt na usługi i produkty z zakresu edukacji, zdrowia, rozrywki i rekreacji. Widać więc, że Polacy ewidentnie decydują się oszczędzać na tym, co rzeczywiście wydaje się zbędne, aczkolwiek zaskakiwać może rezygnacja z inwestowania we własne zdrowie i w pogłębianie wiedzy.

A jakie są prognozy na przyszłość? W kolejnych latach sytuacja handlu detalicznego w Polsce ma się nadal poprawiać. Zakłada się, że zauważalne będzie wzmacnianie specjalizacji, a także budowanie sieci wsparcia dla jednostek handlowych. Ponadto eksperci spodziewają się, że zmieniana i rozbudowywana będzie oferta kierowana do klientów detalicznych. Dodatkowo przewiduje się chęć stworzenia sieci informacyjno-komunikacyjnej tak na rynku, jak i wśród współpracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.