Dostawa towaru = moment powstania obowiązku podatkowego VAT

papiery

Chociaż niektóre zmiany podatkowe obowiązują nas od początku roku, to jeszcze nie wszyscy do nich przywykli. Warto pamiętać, że wraz z 1 stycznia 2014 r. zmienił się moment powstania obowiązku podatkowego VAT. Aktualnie następuje on wtedy, gdy konkretny produkt jest dostarczany do odbiorcy. W sektorze usługowym moment ten następuje wtedy, gdy wykonana zostaje zamówiona usługa. To znaczna zmiana w porównaniu do wcześniejszych zasad według, których obowiązek podatkowy VAT rodził się w chwili wystawiania faktury.

Niemniej jednak, należy pamiętać, że szczegóły powstania obowiązku podatkowego są ściśle związane z ustaleniami zawartymi między sprzedającym a kupującym. Obie strony mogą zadecydować, że obowiązek ten powstanie w momencie dostarczenia towaru, bądź też w chwili, w której zostanie on wydany przez sprzedawcę. Dalsze zmiany zakładają, że podatnicy są zobowiązani wystawić fakturę VAT maksymalnie do 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym doszło do dostarczenia towaru lub wykonania usługi, czyli do powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli jednak umowa między sprzedającym a kupującym mówi o opcji wpłacenia zadatku czy zaliczki, to obowiązek podatkowy powstaje w momencie, w którym dojdzie do przekazania określonej w umowie kwoty. Ustalono również, czym dokładnie jest moment dostarczenia usług lub towarów. Okazuje się, że jest to chwila, w której prawa rozporządzania danym produktem są przenoszone na osobę dokonującą zakupu. W większości przypadków jest to moment wydania towaru nabywcy, aczkolwiek możliwe są pewne wyjątki od tej sytuacji. Zdarza się bowiem, że w umowie zawieranej między dwoma stronami ustalana jest inna data przekazania całkowitych praw rozporządzania towarem. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie.

Mimo wszystko, warto pamiętać, że istnieje możliwość stworzenia umowy na nieco innych zasadach niż te ogólnie przyjęte. Żeby jednak można było tego dokonać, na wszystkie warunki przystać muszą obie strony dokonujące transakcję, a dodatkowo, wszystkie punkty znajdujące się w dokumencie muszą być tak skonstruowane, aby w żaden sposób nie godziły w niczyje dobro. Nie mogą one również naruszać ogólnych zasad, o jakich mowa w nowelizacji dotyczącej podatku VAT. We wszystkich sytuacjach konieczne jest też poprawne udokumentowanie momentu dostawy towaru lub usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.