Zatrudnianie młodych do 30-stki szansą na niższe koszty pracy?

młody biznesmen

Wiele mówi się o bezrobociu wśród młodych osób, jednak już wkrótce sytuacja Polaków przed 30. rokiem życia może ulec poprawie. Wszystko dzięki ustawie, która miałaby przenosić na rząd część kosztów ich zatrudnienia.

Chociaż VII kadencja Sejmu zbliża się do końca, to jednak zakłada się, że politycy zdążą jeszcze zająć się projektem ustawy dotyczącej promocji zatrudnienia, która miałaby ułatwiać znalezienie pracy młodym Polakom. Według pomysłu posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, państwo brałoby częściowy udział w finansowaniu ich zatrudnienia.

Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został złożony w czerwcu tego roku. Zgodnie z jego założeniami, firmy zatrudniające osoby poniżej 30. roku życia mogłyby korzystać z dopłat zarówno do składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika, jak i do samego wynagrodzenia. Przedsiębiorstwa chcące skorzystać z tej opcji musiałyby jednak spełniać pewne warunki. Przede wszystkim okres zatrudnienia musiałby być nie krótszy niż okrągły rok kalendarzowy. Poza tym pracownik musi być zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.

Oprócz tego pracodawca miałby obowiązek utrzymania miejsca pracy dla konkretnej osoby przez kolejny rok. Oznacza to, że młody człowiek byłby zatrudniony łącznie przez min. 2 lata, przy czym w pierwszym roku firma otrzymywałaby pomoc finansową od rządu, a w drugim roku musiałaby samodzielnie uiszczać wszelkie opłaty związane z podwładnym. Jeszcze jednym warunkiem byłoby stworzenie nowego miejsca pracy, a nie zwolnienie dotychczasowego pracownika w celu zatrudnienia innego, młodszego. Chodzi o to, by młodzi nie powodowali likwidacji etatów zajmowanych przez osoby mające więcej niż 30 lat.

Chociaż z badań przeprowadzonych przez agencję pracy Randstad wynika, że pracodawcy najbardziej cenią sobie u swoich podwładnych doświadczenie zawodowe i staż pracy, to jednak 85% pytanych firm potwierdziło, że odpowiada im projekt wspomnianej ustawy. Jednocześnie jest to dużą szansą dla młodych ludzi, którzy dzięki takiemu rozwiązaniu będą mieli możliwość zyskania doświadczenia i poszerzenia swoich kompetencji, co zdecydowanie może przydać się w kolejnych latach ich aktywności zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.