Technologie informatyczne podnoszą konkurencyjność MŚP

branża IT

Ipsos MORI przeprowadził badanie, w którym sprawdził, jakie znaczenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw mają technologie informatyczne. Ustalono, że zwiększają one produktywność firm i podnoszą jakość obsługi klientów.

Z przeprowadzonego przez Ipsos MORI dla Microsoft 2015 badania pt. „Nowoczesne IT w MŚP” wynika, że technologie informatyczne mają bardzo duże znaczenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim powodują wzrost efektywności pracowników, na czym korzystają całe firmy. Poprawiają również komunikację zarówno w wewnętrznych strukturach przedsiębiorstw, jak też tę między firmami a odbiorcami.

Szczegółowe dane wskazały, że 38% ankietowanych najbardziej docenia korzyści, jakie dzięki zastosowaniu IT odczuwają klienci. Uważa się, że IT zdecydowanie wpływa na podniesienie jakości ich obsługi oraz wyraźnie ją przyspiesza. Jeszcze więcej, bo 40% pytanych uznało, że technologie informatyczne mają nieprzeciętne znaczenie dla optymalnego kontaktu z odbiorcami. Według 37% respondentów IT ma szczególny wpływ na komunikację wewnątrz firmy, współpracę oraz skuteczną wymianę wiedzy między zatrudnionymi osobami. 27% respondentów uznało też, że IT przekłada się na zwiększoną satysfakcję samych pracowników.

Badania wskazały również, że dla mikrofirm technologie informatyczne mają szczególną wartość, ponieważ pozwalają im dużo dokładniej poznać potrzeby klientów. W efekcie, podmioty mogą dostosowywać swoją ofertę do oczekiwań odbiorców, a to zwiększa ich obroty i przynosi zadowalające zyski. Okazuje się, że najmniejsze firmy inwestujące w rozwiązania IT cieszą się wzrostem zadowolenia klientów na poziomie 34%. Obsługa klientów oceniana jest o 41% lepiej niż przed wdrożeniem technologii informatycznych.

Dalsze wyniki badań mówią, że 40% ankietowanych zauważyło poprawę kontaktów z klientami, którzy są teraz bardziej zadowoleni z poziomu obsługi. Nieco ponad 30% firm stwierdziło, że IT pozwoliło obniżyć koszty działalności gospodarczej, a kolejnych 28% przyznało, że technologie informatyczne przyspieszyły tempo rozwoju ich biznesu. 20% przedsiębiorców chwaliło sobie także fakt, że IT umożliwia części pracowników wykonywanie obowiązków w formie zdalnej.

Lepsze wyniki finansowe uzyskiwane przez firmy korzystające z nowoczesnych technologii informatycznych przyczyniają się do wyższego rozwoju całej gospodarki, skutecznie zwiększając przy tym konkurencyjność na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.