„Szybka ścieżka” – ruszył nabór na oczekiwane dotacje dla przedsiębiorstw

PO inteligentny rozwój

Można już składać wnioski o dotacje wypłacane w ramach nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który został stworzony z myślą o pracach badawczo-rozwojowych polskich firm. Jakie trzeba spełnić warunki i co można otrzymać?

Nowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to kolejny pomysł Unii Europejskiej na stymulację europejskiego rynku pracy i przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Na dofinansowania, które będą wypłacane w ramach programu przekazano 2,3 miliarda złotych. Zwraca się jednak uwagę na fakt, że atrakcyjność PO Inteligentny Rozwój wynika nie tylko z dużej puli funduszy, ale również z udogodnień, jakie oferowane są wszystkim ubiegającym się o dopłatę.

„Szybka ścieżka” – to kolejna zaleta programu. Złożone wnioski mają zostać rozpatrzone w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące. To ogromne udogodnienie, które pozwala przedsiębiorstwom dokładnie planować dalszy rozwój, w zależności od decyzji na temat dotacji, jaka zostanie wydana w ich sprawie. Poza tym wnioski przyjmowane są w sposób ciągły, żeby przedsiębiorcy nie mieli problemów z zapamiętaniem poszczególnych terminów. Jednostki gospodarcze z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą składać dokumenty już od 4 maja aż do końca tego roku. Duże firmy będą mogły rozpocząć starania o dofinansowanie dopiero w ostatnim kwartale 2015 r.

Sam fakt dopuszczenia do programu dużych spółek to rzadkość, dlatego powinny one starać się wykorzystać swoją szansę. Trzeba jednak podkreślić, że większe podmioty otrzymają mniejsze wsparcie. Dofinansowania na prowadzone badania przemysłowe mogą wynieść max. 50%, natomiast dopłaty na prace rozwojowe mogą stanowić max. 25% wydanej sumy. W przypadku firm z sektora MiSP jest to odpowiednio 70% i 45%. Dodatkowy zwrot można otrzymać w przypadku rozpowszechnienia wyników badań przemysłowych.

Przy tym wszystkim trzeba jednak pamiętać, że istnieją też restrykcje dotyczące przyznawania dofinansowań. Aby otrzymać wsparcie, trzeba wykazać, że planowane badania mają sens i przyniosą oczekiwane rezultaty w postaci zwiększenia popytu na produkty lub usługi danej jednostki. Ponadto wdrożenie projektu, nad którym pracowano musi mieć miejsce nie później niż 3 lata po zakończeniu prowadzonych prac. Ograniczenia dotyczą też celu, na jaki przeznaczone zostaną pieniądze. Zwrot można otrzymać m.in. za środki wydane na pracowników zajmujących się badaniami czy na aparaturę niezbędną do ich przeprowadzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.