System wsparcia szkoleń dla firm

szkolenie

Rawpixel.com/bigstockphoto.com

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnodostępna, bezpłatna platforma, która zawiera bogatą ofertę usług rozwojowych w rozmaitej formie (m.in. w postaci kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa, mentoringu, coachingu).

W Bazie Usług Rozwojowych (która do 25 sierpnia 2016 roku była Rejestrem Usług Rozwojowych) znajduje się wiele usług, dzięki którym zarówno instytucje jak i osoby prywatne mogą realizować swoje cele biznesowe i edukacyjne. Warto nadmienić, że BUR jest w szczególności dedykowana przedsiębiorcom i ich pracownikom. Jest ona jednocześnie kontynuacją największej w Polsce wyszukiwarki usług szkoleniowych „Inwestycja w kadry”.

Budowa i uruchomienie Rejestru Usług Rozwojowych było jednym z elementów projektu systemowego „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie” (w poprzedniej okresie finansowania PO KL). Dalszy rozwój (jak również finansowanie) Bazy Usług Rozwojowych odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). BUR umożliwia swoim użytkownikom (przedsiębiorcom) wiele funkcjonalności. Przede wszystkim zawiera dostęp do informacji na temat podmiotów, które świadczą usługi rozwojowe (w tym do ich ofert), a także stwarza możliwość uzyskania usługi wręcz „szytej na miarę” potrzeb przedsiębiorcy (i jego pracowników). Dodatkowo system daje możliwość wyrażenia własnej oceny zrealizowanej usługi, a także zapoznania się z opiniami innych.

Wsparcie w postaci usług rozwojowych (w tym np. e-learningu) trafia do odbiorców w postaci bonu rozwojowego bądź refundacji kosztów. Szacunkowy budżet przeznaczony na usługi tego typu na lata 2014-2020 wynosi ok. 370 milionów Euro. Baza Usług Rozwojowych do innowacyjne podejście we wspieraniu kompetencji pracowników. Dystrybucja usług w ramach BUR-y opiera się na zasadzie popytowej, gdzie przedsiębiorca stanowi głównego odbiorcę usługi. W ramach działań regionalne instytucje zarządzające wybrały operatorów, do których mają zgłaszać się zainteresowani przedsiębiorcy, by samodzielnie wybrać usługi rozwojowe dla swoich firm. Jak wynika z danych przedsiębiorcy mogą otrzymać od 40 do 80 proc. dofinansowania na wybrane przez siebie usługi rozwojowe. Preferencje na dofinansowania dotyczą: pracowników powyżej 50 roku życia, pracowników o niskich kwalifikacjach, a także przedsiębiorców, którzy posiadają plan rozwoju firmy uzasadniony analizą potrzeb szkoleniowych. Na preferencje w dystrybucji usług rozwojowych mogą również liczyć przedsiębiorcy wysokiego wzrostu, a także przedsiębiorcy, którzy działają w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, jak również w branżach o najwyższym potencjale tworzącym nowe miejsca pracy w regionie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.