System podatkowy wciąż hamuje biznes

prawo

Wielu nowych przedsiębiorców, ale także Ci z dłuższym stażem wciąż narzeka na źle dopasowany system podatkowy, który ich zdaniem nie pomaga w rozwoju biznesu. Problemem nie jest tylko sama wysokość podatków, ale przede wszystkim, trudne przepisy podatkowe, które mają często różne interpretacje.

Badanie jakie przeprowadziła Gfk Polonia na wybranej grupie przedsiębiorców, zlecone przez Business Centre Club, organizację zrzeszającą pracodawców polskich wykazało jednoznacznie, że nasze prawo podatkowe stanowi największą przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ponad 90 procent wypowiadających się w ankiecie przedsiębiorców uznało jako główne wady częste zmiany przepisów prawa podatkowego, brak ich spójności i jednolitej interpretacji oraz poziom skomplikowania. Takie postrzeganie prawa podatkowego przez przedsiębiorców prowadzi do niepewności co do poprawności rozliczania się z podatkowych zobowiązań, a co się z tym wiąże do braku stabilności i wrażenia nierównego traktowania przez organy podatkowe.

Problem jest szczególnie uciążliwy dla rozpoczynających działalność na własny rachunek, którzy zamiast skupić się na rozwijaniu swojego pomysłu na biznes i inwestowaniu środków w rozwój firmy, zmuszeni są niemal od startu na często znaczne obciążenia finansowe związane z prowadzeniem zawiłej księgowości. Nieliczni tylko próbują uporać się z „papierkową robotą” sami, ale częstotliwość wprowadzania zmian i poprawek do istniejących już przepisów, zniechęca do samodzielnego rozliczania się.

Sami urzędnicy skarbowi często nie są pewni poprawności danego przepisu, co skutkuje podjęciem zachowawczych decyzji z ich strony i destabilizuje pracę zarówno ich, jak i poszczególnych przedsiębiorców.

BCC postuluje, by Ministerstwo Finansów wprowadziło jak najszybciej jednolitą interpretację przepisów prawa podatkowego, a planowane zmiany w tym prawie przeprowadzało nie częściej niż co dwa lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.