Stan polskiej gospodarki na początku 2018

Początek 2018 roku jest bardzo optymistycznych do polskiej gospodarki. Zgodnie z przewidywaniami niektórych ekspertów cały czas utrzymuje się dobry poziom rozwoju. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra kondycja produkcji przemysłowej oraz dużo większa niż rok temu liczbą inwestycji w infrastrukturę. Jednak te tendencje mogą doprowadzić do podwyżek w branży budowlanej ze względu na większe zapotrzebowanie na materiały.

W niedawno opublikowanym raporcie, jaki został przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wynika że Polska to kraj o wysokim potencjale. Ze względu na najniższy od 20 lat wskaźnik bezrobocia i wiele wolnych miejsc pracy, rozwijane są różne branże. Z tego też powodu coraz silniejszy jest napływ do Polski pracowników z Ukrainy. Eksperci prognozują, że obecny wskaźnik bezrobocia, wynoszący 4,2 proc. jeszcze spadanie o około 0,5 proc. Bardzo dobre wyniki odnotowano w różnych sektorach, m.in. w produkcji, budownictwie i handlu. Jednym z nim eksport produktów. Ponadto widoczna jest koncentracja na wznoszenie nowoczesnych budynków z zakresu inżynierii lądowej i wodnej.

Liczby jasno wskazują, które branże polskiej gospodarski są w najlepsze formie. W styczniu 2018 roku odnotowano ponad 8-procentowy wzrost sprzedaży detalicznej. Podobnie było w przypadku produkcji przemysłowej. Zdecydowanie najlepsze wyniki w porównaniu ze styczniem 2017 uzyskuje produkcja montażowo – budowlana, gdzie wzrost wynosi niemal 35 proc. Warunkiem utrzymania wysokiego poziomu rozwoju i coraz lepszego komfortu życia w Polsce, jest stałe podnoszenie kwalifikacji polskich specjalistów oraz inwestowanie w nowe technologię, które przyczynią się do pozytywnych zmian w całej infrastrukturze.

Polska powoli dogania gospodarki innych państw europejskich i wkrótce może być bardzo silnym graczem na Starym Kontynencie. Jednak zauważone przez ekspertów OECD niskie zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w szkolenia i bieżące kształcenie kadry może doprowadzić do spowolnienia rozwoju oraz obniżenia efektowności różnych gałęzi gospodarki. Zbyt rzadkie stosowanie nowych technologii w różnych branżach oraz niewykorzystywanie nowych umiejętności wpływa na kondycję całego sektora. Niezbędne jest stosowanie innowacyjności oraz modernizacja procesów produkcyjnych, aby tempo rozwoju gospodarczego nie zaczęło spadać.

Pozytywne rozpoczęcie nowego roku jest miłym zaskoczeniem dla wielu analityków gospodarczych, których prognozy na 2018 nie były aż tak optymistyczne. Główny Urząd Statystyczny na koniec stycznia wystosował szacunkowy wskaźnik wzrostu PKB za rok 2017, który wyniósł aż 4,6 proc. To znacznie więcej niż zakładano w zapisach ustawy budżetowej, gdyż wówczas spodziewano się PKB na poziomie 3,6 proc. Wszystkie te informacje dają nadzieje, że kolejne lata nadal będą pobudzać polską gospodarkę. A to bezpośrednio przekłada się na zadowolenie społeczne i wyższy komfort życia w każdym regionie Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.