Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce

biznes rodzinny

Czy polscy przedsiębiorcy prowadzą społecznie odpowiedzialny biznes? Okazuje się, że poziom ich odpowiedzialności społecznej oceniany jest wysoko, a korzystnie w tej kwestii wypada ok. 50% firm kategoryzowanych jako średnie i duże.

Firma KPMG oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu zgromadziło dane, z których wynika, że niemal połowa, bo 46% średnich i dużych firm funkcjonujących na terenie naszego kraju wykazuje się dużą odpowiedzialnością społeczną. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w raporcie pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie”.

Dane dotyczące polskich przedsiębiorstw są naprawdę satysfakcjonujące. Wynika z nich, że aż 96% przedsiębiorców jest przekonanych, iż firmy powinny brać odpowiedzialność za wyzwania zarówno ekologiczne, jak też społeczne. Spośród przedsiębiorstw realizujących założenia prowadzenia odpowiedzialnego biznesu (CSR) połowa posiada członka zarządu dokładnie zajmującego się tymi sprawami, natomiast aż 63% firm uwzględnia te zasady w swojej strategii. Niestety, wciąż tylko 18% podmiotów gospodarczych decyduje się na większe zaangażowanie i podjęcie długofalowych działań na rzecz społeczeństwa i ekologii.

Jeżeli chodzi o sprawy, na których polscy przedsiębiorcy skupiają się w największym stopniu, to jest to, przede wszystkim, ochrona środowiska naturalnego. Biznesmeni zwracają uwagę także na rozwój społeczności lokalnych. Stawia na niego 40% przedsiębiorstw przemysłowych i 29% usługowych. Istnieją jednak sprawy, za które polskie firmy nie czują się odpowiedzialne. Jest to edukacja dotycząca konsumpcji oraz profilaktyka zdrowotna, na które wskazało odpowiednio 10% i 4% przedsiębiorców.

A dlaczego przedsiębiorcy wdrażają CSR do swoich firm? 77% z nich uważa, że przekłada się to na większe zyski, a 52% sądzi, że wpływa to na poprawę wizerunku podmiotu. Chociaż aktualnie założenia odpowiedzialnego biznesu wdraża niespełna połowa dużych i średnich firm, to jednak kolejnych 15% zastanawia się nad tym rozwiązaniem. Najczęściej takie rozwiązania interesują firmy z kapitałem zagranicznym, w tym szczególnie często te, których kapitał w 100% jest zagraniczny.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.