Rząd przyjmuje zmiany w umowach o pracę na czas określony

prawo

Nowe przepisy dotyczące umów terminowych, zaakceptowane przez Rząd, mają wejść w życie jesienią bieżącego roku – projekt zmian niebawem trafi do Sejmu. Przepisy Kodeksu pracy zostaną zmienione w sposób chroniący pracowników przed nadużyciami, ze strony pracodawców.A jakie to będą zmiany?

Dotychczasowe umowy na czas określony często nie były ograniczone datą, lecz czas ich trwania był uzależniony na przykład od czasu: wykonania projektu, zakończenia budowy lub innych zadań realizowanych przez firmę i mogły to być umowy kilkumiesięczne, a nawet kilkuletnie. Po dwóch umowach terminowych pracodawca zobowiązany był podpisać umowę na czas nieokreślony, jeżeli przerwa pomiędzy kolejnymi umowami o pracę, nie przekraczała jednego miesiąca.

Projektowane zmiany w umowach czasowych określają jednoznacznie długość okresu zatrudnienia na czas określony i wynosi on u jednego pracodawcy do 36 miesięcy, łącznie z okresem próbnym. Dalsze zatrudnienie pracownika po tym okresie skutkuje podpisaniem umowy bezterminowej. Projekt zakłada również liczbę umów terminowych, która nie powinna być większa niż 3 na czas określony, natomiast czwarta staje się prawnie umową na czas nieokreślony.

Przewiduje się również zmiany przepisów dotyczące kobiet w ciąży zatrudnionych na umowy czasowe, z których wynika, że: umowa terminowa przekraczająca czas jednego miesiąca, ale po trzecim miesiącu ciąży, ulega przedłużeniu do czasu porodu. Matce w tym przypadku przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, po którym umowa może być rozwiązana.

Proponuje się też zrównanie okresów wypowiedzenia umów terminowych z umowami bezterminowymi. Dotychczasowy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, niezależnie od czasu trwania umowy terminowej – jest to krzywdzące w przypadku dłuższego zatrudnienia. Obecnie projekt zakłada, że gdy staż w firmie wynosi do sześciu miesięcy, to okres wypowiedzenia wyniesie dwa tygodnie, od pół roku do trzech lat – jeden miesiąc, a powyżej trzech lat – trzy miesiące, gdyż będzie to umowa na czas nieokreślony.

Proponowane zmiany dążą do jednoznacznego określenia ilości i terminów umów na czas określony, niezależnie od rodzaju pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.