Rząd proponuje uproszczenia w rozliczaniu VAT

Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Bankowe. Projekt pojawił się na stornie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Nowelizacja ustawy o VAT ma na celu uproszczenie rozliczania podatku VAT poprzez wprowadzenie pakietu SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT). W nowelizacji mają się też pojawić rozwiązania doprecyzowujące istniejące już przepisy w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiany dotkną także system zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). Według zapowiedzi zmiany mają wejść w życie z nowym rokiem.

Podatnicy wystawiający faktury korygujące in minus będą dokonywać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego w okresie wystawienia tej faktury. Jednakże z dokumentacji będzie musiało wynikać, że warunki transakcji zostały uzgodnione z nabywcą lub usługobiorcą. Podatnik będzie zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego. Zniknie więc obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę lub usługobiorcę. Jako dowód ustaleń nowych warunków z kontrahentem podatnik będzie mógł przedstawić umowę, aneks do umowy, korespondencję handlową, czy dowody zapłaty. Ważne, aby wynikało z nich, że obie strony zapoznały się z warunkami i je zaakceptowały. W przypadku wystawienia faktur korygujących in plus, korekty podstawy opodatkowania będzie dokonywało się jak dotychczas, w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Uproszczone zostaną również zasady rozliczania zaliczek w eksporcie towarów. Obecnie, gdy podatnik otrzyma całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawę 0% dla podatku w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty. Warunkiem jest jednak, aby wywóz towarów nastąpił w terminie 2 miesięcy, liczonych od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę. Dodatkowo podatnik musi otrzymać w tym terminie dokument wskazany w art. 46 ust 6 ustawy o VAT.

Pakiet SLIM VAT zakłada wydłużenie terminu wywozu towarów pozwalającego na zastosowanie zerowej stawki VAT do zaliczki w eksporcie towarów do 6 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.