Rząd ma pomysł na walkę z karuzelami VAT – rejestr płatników

Rząd ma kolejny pomysł na uszczelnienie systemu podatkowego. Tym razem chce wprowadzić rejestr płatników VAT, który ma również ułatwić walkę z tzw. karuzelami VAT.

Nowelizacja ma na celu utworzenie jednej bazy podatników. Obostrzenie przepisów ma za zadanie uszczelnienie wpływów z tytułu podatku. Dodatkowo ma wyeliminować sytuacje, w których podatnicy nieświadomie będą brali udział w tzw. karuzeli VAT.

Premier Morawiecki jeszcze w swoim expose zapowiadał wprowadzenie zmian w tym zakresie. Projekt nowelizacji zakłada, że wykaz podatników VAT udostępniony zostanie na stronie Ministerstwa Finansów. Wprowadzenie takiego wykazu, zdaniem Ministerstwa, umożliwi między innymi szybką weryfikację kontrahentów, zmniejszy ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT, a także wzmocni uczciwą konkurencję na rynku oraz uszczelni system podatkowy.

Po wejściu w życie nowelizacji w jednym rejestrze będą widoczne dane podatników, które do tej pory znajdowały się w kilku wykazach. Będzie można tam sprawdzić i zweryfikować informacje o swoich kontrahentach, w tym o ich aktualnym statusie.

W przedstawionej Ocenie Skutków Regulacji wskazuje się, że „możliwość dokonania takiej weryfikacji w sposób istotny ograniczy ryzyko wplątania uczciwych podatników w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT”. Rejestr będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i dostępny na stronie resortu finansów. Dane umieszczone w rejestrze będą widoczne również za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej. W wykazie zawarte będą dane podatników, właściwe ze względu na formę prowadzonej przez nich działalności, w tym firma, imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer REGON, PESEL, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. W uzasadnieniu projektu czytamy: „Utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ułatwi i przyśpieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie przez zainteresowanych kontrahentów. Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu”.

Nowelizacja dopuści także możliwość uniknięcia sankcji w przypadku zapłaty na rachunek, którego nie ma w wykazie, w postaci braku możliwości zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem uniknięcia kary będzie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o właściwym rachunku przez podatnika, które płatności dokonał. „Dla weryfikacji, czy rachunek kontrahenta znajduje się w wykazie, decydujący będzie dzień zlecenia przelewu bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy. Nie jest zasadne, aby przedsiębiorca ponosił konsekwencje w postaci usunięcia zapłaconej kwoty z kosztów uzyskania przychodu w związku z tym, że został wykreślony rachunek jego kontrahenta z wykazu np. w następnym dniu po dniu, w którym zlecił bankowi dokonanie przelewu na ten rachunek” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt nowelizacji zakłada również wprowadzenie zamian w zakresie tajemnicy skarbowej. Nieobjęte nią będą dane rachunku bankowego podatnika lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej. Dane te będą bowiem widoczne w wykazie podatników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.