Rząd chce zachęcić do tworzenia miejsc pracy

Uśmiechnięty mężczyzna pracuje na tablecie w domu

W czasach kryzysu demograficznego polski rząd proponuje nowy sposób wsparcia rodziców na rynku pracy. Dodatkowo planowany program ma zachęcić pracodawców do tworzenia nowych stanowisk pracy zdalnej. Pomoc państwa polega na dofinansowaniu pracownika oraz pokrycia kosztów związanych z utworzeniem nowego stanowiska. Aby z niego skorzystać pracownik musi jednak spełnić pewne ściśle określone warunki. Część z nich niepokoi pracodawców. Dlaczego?

Projekt nowej ustawy na etapie konsultacji

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konsultuje właśnie projekt ustawy o aktywności zawodowej. Zmiany w niej dotyczą między innymi oddzielenia Urzędów Pracy od kwestii dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. Po wprowadzeniu zmian, aby uzyskać prawo do korzystania z usług w ramach NFZ wystarczy wniosek wysłany do ZUS. Kolejnymi kwestiami, które znajdą się w nowelizacji są nowe formy wsparcia dla firm. Najwięcej emocji wzbudza zapowiedź dofinansowania miejsc pracy dla rodziców oraz osób pracujących zdalnie. Warto podkreślić, że przy rozpatrywaniu wniosków ważne będzie czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie pozostaje w związku małżeńskim. W świetle tych zasad pracownicy żyjący w związkach partnerskich mogą poczuć się dyskryminowani.

Zasady, jakie obejmuje nowy projekt ustawy, mają przede wszystkim wesprzeć model pracy zdalnej w średnich i małych miejscowościach zagrożonych wyludnieniem i marginalizacją. Które miejsca do nich należą? Określił to minister rodziny i polityki społecznej w rozporządzeniu do nowej ustawy. Jeśli dana firma chce się rozwijać i działa właśnie na tego typu terenie, ma szansę na dofinansowanie do nowego stanowiska pracy zdalnej. Wysokość wsparcia będzie ustalana na podstawie porozumienia pracodawcy ze starostą, ale nie może przekraczać dwukrotności aktualnej płacy minimalnej. Celem programu jest przeciwdziałanie wyludnianiu terenów nisko uprzemysłowionych oraz niewielkich miejscowości.

Warunki wypłaty wsparcia budzą wątpliwości

Jak wspominaliśmy na wstępie, aby otrzymać dofinansowanie trzeba spełnić pewne konkretne warunki. Właściciel firmy może dostać wsparcie na stworzenie stanowiska pracy dla opiekuna osoby zależnej (np niepełnosprawnej lub dziecka). Dotowane jest też zatrudnienie osoby przed 30 r.ż. lub takiej, która nie ukończyła jeszcze 40 lat, ale pozostaje w związku małżeńskim lub ma co najmniej jedno dziecko. Wątpliwości wzbudza przede wszystkim warunek dotyczący małżeństw. Zdaniem specjalistów statusu związku nie powinno się bowiem mieszać z ustaleniami dotyczącymi zatrudnienia.

Wątpliwości budzą także wymogi wypłaty takich środków. Pieniądze będzie można przyznać na stanowiska pracy dla opiekuna osoby zależnej (np. niepełnosprawnej) oraz dla osoby poniżej 30 roku życia, lub która nie ukończyła 40 lat, ale pozostaje w związku małżeńskim, albo wychowuje co najmniej jedno własne bądź przysposobione dziecko. Zastrzeżenia dotyczą zwłaszcza kryterium małżeństwa.

Dodatkowo jeśli pracodawca pobierze dofinansowanie dla pracownika, który nie spełnia tych warunków, będzie musiał je zwrócić wraz z odsetkami. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy już po podpisaniu umowy ze starostą nowe miejsce pracy nie powstanie.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.