Rząd będzie sprawdzał, kto jest prawdziwym przedsiębiorcą

rekrutacja

Kilka miesięcy temu Ministerstwo Finansów zapowiedziało kontrole jednoosobowych działalności gospodarczych. Resort chce sprawdzać, kto z zarejestrowanych osób jest „prawdziwym” przedsiębiorcą. Ścisłą kontrolę zapowiada również fiskus, jednak po oburzeniu opinii publicznej, ministerstwo odcina się do tej propozycji.

Uwagę fiskusa zwróciło to, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, często wybierają liniową stawkę podatku 19 % od dochodów osobistych, zamiast odprowadzać 32 % podatku. Wiceminister Finansów Filip Świtała, na warsztatach zorganizowanych przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oznajmił, że kwestia opodatkowania przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, jest problemem systemu fiskalnego. A największy problem fiskus ma z tymi, którzy wystawiają jedną fakturę w miesiącu temu samemu podmiotowi. Wiceminister stwierdził, że działanie takie jest pozorowaniem prowadzenia działalności przez osoby, których celem jest zmniejszenie opłat odprowadzanych do ZUS i skarbówki.

Wiceminister zaproponował więc rozwiązanie, które pomogłoby się z takimi „nieuczciwymi” przedsiębiorcami rozprawić. Wyjściem, według niego, może być podzielenie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na dwa akty prawne – pierwszy regulujący opodatkowanie pracowników, emerytów i rencistów, drugi natomiast opodatkowanie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale wyłącznie tych „prawdziwych” w ocenie organów skarbowych.

Aby cel ten wprowadzić w życie i móc zweryfikować „prawdziwość” prowadzenia działalności, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Maciej Żukowski poinformował, że prowadzone są prace nad stworzeniem „testu przedsiębiorcy”. Jego celem będzie określenie, który z przedsiębiorców jest prawdziwy, a który tylko pozoruje prowadzenie działalności. Jak zaznaczył Żukowski „(…)Chcemy to skonstruować tak, żeby nawet mysz się nie prześliznęła”.

Jednak resorty finansów i przedsiębiorczości odcina się obecnie od tego pomysłu, który spotkał się z falą negatywnych komentarzy i oburzenia. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zaprzeczyła informacjom o tworzeniu narzędzia takiego jak „test przedsiębiorcy”. Podkreśliła tym samym, że: „Oczywiście dostrzegamy potrzebę weryfikacji osób samozatrudnionych, które nie spełniają kryteriów bycia przedsiębiorcą. Jednak stosowne działania będą podejmowane z użyciem istniejących dziś narzędzi prawnych”.

Minister Finansów Teresa Czerwińska stwierdziła również:

„Przyjrzymy się zarówno przepisom, jak i dotychczasowym praktykom administracyjnym, by sprawdzić, czy wobec dzisiejszego nadużywania samozatrudnienia są podejmowane wystarczająco skuteczne kroki. Rozważamy też działania legislacyjne”.

Do tej pory żaden rząd nie zapowiadał tak szerokiej kontroli przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wygląda na to, że odcinanie się fiskusa oraz resortów od pomysłu „testowania” przedsiębiorców, jest jedynie odejściem od pierwotnej nazwy pomysłu, ponieważ kontrole i tak zostaną przeprowadzone.

Warto przypomnieć jedynie, iż ideą wprowadzenia różnych stawek podatkowych było stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego. Tymczasem mali przedsiębiorcy, którzy od lat pracują na zlecenie jednego, większego podmiotu, mogą wkrótce znaleźć się na celowniku fiskusa. Ponadto założenie, że taka forma prowadzenia działalności jest jedynie stwarzaniem pozorów prowadzenia działalności, stoi w sprzeczności z zasadą domniemania uczciwości przedsiębiorców, wyrażonej w Konstytucji RP – najważniejszym akcie prawnym obowiązującym w Polsce.

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/ministerstwo-finansow-sprawdzi-kto-jest-prawdziwym-przedsiebiorca-a-k

to-nie-957805

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.