Rozwijanie potencjału organizacyjnego firmy w oparciu o model 5S

Lean Management stanowi strategię zarządzania firmą, która opiera się na dostarczaniu klientom produktów bądź usług, jakich oczekują, w jak najprostszy sposób, przy absolutnym zachowaniu szacunku dla całej załogi, która pracuje w danym przedsiębiorstwie.

Do kluczowych elementów zarządzania Lean (zgodnie z literaturą) należą właśnie:

  • określenie i opracowanie wartości dla klienta,
  • nieustanne doskonalenie procesu poprzez eliminacje marnotrawstwa, a także
  • szacunek dla załogi przejawiający się odpowiednią postawą i przywództwem kadry zarządzającej.

W praktyce Lean oznacza ciągłą obserwację swojej pracy i analizowaniem kwestii w kontekście potencjalnych zmian (np. w oferowanych produktach, usługach, procesach), aby w jak największym stopniu spełnić wymagania klientów. Przede wszystkim Lean zakłada szybką realizację, przy jednoczesnej odpowiedniej jakości produktu czy też usługi. Założeniem Lean jest nieustanne wspieranie pracowników przedsiębiorstwa, by poprzez postawę kadry zarządzającej (Lean Management) pracownicy stawali się profesjonalistami w swoich obszarach rozwoju i zadań. Ponadto Lean stawia na kooperację z załogą i traktuje ją jak zdolną do rozwiązywania problemów i ciągłego rozwijania przedsiębiorstwa.

Nazwa zarządzania Lean pochodzi od J. Womacka, który pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. zajmował się badaniem produktywności amerykańskich, japońskich i europejskich fabryk. Z jego obserwacji i analiz wynikło, że system produkcyjny Toyoty (TPS – Toyota Production System) charakteryzuje się produkcją towarów bardzo wysokiej jakości, przy jednoczesnym generowaniu niskich kosztów i pochłanianiu mniejszych zasobów niż pozostałe analizowane fabryki na innych kontynentach. J. Womack system ten nazwał „szczupła produkcją” i określił wzorem godnym naśladowania. Do tego nawiązuje właśnie Lean Management.

Model 5S pozwala na opracowanie sposoby organizacji pracy. Jego nazwa obejmuje pięć kroków charakteryzujących model tj: selekcja, systematyka, sprzątanie, schludność, samodyscyplina. Przy czym selekcja obejmuje etap organizacji miejsca pracy gdzie dokonuje się rozróżnienia przedmiotów na potrzebne i niepotrzebne, przy jednoczesnym wyeliminowaniu tych zbędnych. Przy pomocy tzw. czerwonych kartek pracownik przeprowadza inwentaryzację rzeczy zbędnych i do wyrzucenia.

Kolejnym krokiem organizacji pracy wg. 5S jest systematyka, która dotyczy określenia sposobu i odpowiedniego miejsca składowanie wszystkiego co potrzebne i wykorzystywane jest w danym podmiocie. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa mogą to być np. narzędzia, materiały biurowe, środki transportu, półprodukty itp.). Celem systematyczności jest stworzenie funkcjonalnego rozmieszczenia przedmiotów, a także wzrost wydajności, dzięki dostępności narzędzi pracy. Na tym etapie szczególną uwagę poświęca się stratom i doskonaleniu wszelkich procesów (mfiles.pl). Kolejnym elementem modelu 5S jest sprzątanie. Etap ten polega na eliminacji wszelkich zanieczyszczeń, tak aby miejsce pracy i wszelkie urządzanie pozostały czyste. Czwartym krokiem jest schludność, która określa warunki umożliwiające stabilizację w czasie wdrożonych zachowań organizacyjnych, w tym porządku i czystości. Ostatnim ogniwem modelu 5S i jednocześnie bardzo ważnym jest samodyscyplina, której celem jest osiągnięcie przestrzegania (skrupulatnego) wszelkich zasad i takie podejście całościowe do modelu, aby stał się on codzienną praktyką w pracy.

Model zarządzania opary na 5S pozwala na podniesienie standardów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, zwiększa jakość pracy, sprzyja wzrostowi ergonomii stanowisk pracy. Dodatkowo 5S gwarantuje stabilność tempa pracy dzięki ograniczeniu zakłóceń i wdrożeniu standardów, a także umiejętne doskonalenie procesów produkcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.