Przedsiębiorcy wolą polubowne załatwianie sporów

prawo

Między firmami tak samo, jak między wszelkimi innymi jednostkami – czy to indywidualnymi, czy biznesowymi – dochodzi do różnych sporów. Coraz częściej jednak przedsiębiorcy decydują się na rozwiązanie ich w sposób polubowny. W tym celu zwracają się z prośbą o pomoc do Sądu Arbitrażowego, który działa przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Na przestrzeni całego minionego roku zdołał on rozpatrzyć oraz wydać wyrok w ok. 350 sprawach. Co ciekawe, choć sama liczba sporów, które są zgłaszane do tej jednostki jest każdego roku podobna, to jednak okazuje się, że co roku wyższa jest wartość sporów.

W ciągu 12 miesięcy poprzedniego roku Sąd Arbitrażowy rozpatrzył sprawy firmowe o łącznej wartości opiewającej na kilkaset milionów złotych. Eksperci sądzą nawet, że ta suma sięgała niemal miliarda złotych. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że kwota ta będzie z każdym rokiem ulegała zwiększeniu. Wszystko wskazuje bowiem na to, że popularność Sądu Arbitrażowego będzie rosła. Wynika to głównie z faktu, iż jest on rozwiązaniem niezwykle dogodnym, mało skomplikowanym, a do tego szybkim. Przede wszystkim, sprawy rzadko ciągną się tu dłużej niż 15 miesięcy. Jeszcze istotniejsze jest jednak to, że zawsze można liczyć na rozwiązanie sprawy w sposób ugodowy. Niemniej jednak, wciąż tylko 1/5 spraw kończy się rzeczywiście polubownie. Wszystkie pozostałe wymagają wydania wyroku przez Sąd Arbitrażowy. W tym celu podejmowane są działania zgodnie z procedurami, które wymagają, aby przed sądem powszechnym Sąd Arbitrażowy uzyskał możliwość wydania legalnego wyroku w danej sprawie.

Chociaż Sądy Arbitrażowe i tak zyskują na popularności, to jednak bezustannie starają się optymalizować swoje działania. Z tego też powodu pracują nad ulepszaniem zasad, na jakich odbywa się godzenie dwóch stron i rozwiązywanie ich problemów. Korzystają przy tym m.in. z wytycznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników. Obejmują one kwestie takie, jak konflikt interesów, niezależność, bezstronność arbitrów, a także zasady postępowania dowodowego i zasady postępowania pełnomocników.

Przypomnijmy, że Sąd Arbitrażowy działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej ma swoją wieloletnią historię. Powstał w 1950 r. jako Kolegium Arbitrów funkcjonujące przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. Jego aktualna postać jest natomiast znana dopiero od roku 1990 r., gdy znalazł się on pod kontrolą KIG.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.