Projekt Prawa działalności gospodarczej zaakceptowany przez Radę Ministrów

prawo

Na początku czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt Prawa działalności gospodarczej, który ma ułatwić zasady prowadzenia firm i uregulować zbiór praw, jakie przysługują przedsiębiorcom w sprawach administracyjnych.

Już w pierwszych dniach czerwca Rada Ministrów postanowiła rozwiązać kwestię projektu Prawa działalności gospodarczej. Został on przegłosowany i trafi na kolejny etap ścieżki legislacyjnej. Tym samym rośnie prawdopodobieństwo, że uda mu się zastąpić obowiązującą do tej pory Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Niemniej jednak duża część jej zapisów zostałaby przeniesiona do nowego dokumentu.

Najważniejszą nowością, jaka ma znaleźć się w Prawie działalności gospodarczej, jest zbiór praw przysługujących przedsiębiorcom w kontaktach z różnego typu urzędami. Jednym z głównych udogodnień ma być wprowadzenie w życie zasady „przyjaznej interpretacji”. Oznacza to, że w razie niejasności, urzędy będą zobligowane do rozstrzygania spraw na korzyść firm. Jest to rozszerzenie zasady, która pojawiła się wcześniej w przygotowanym przez prezydenta projekcie Ordynacji wyborczej. Wtedy chodziło jednak o działanie na korzyść przedsiębiorstw w przypadku urzędników podatkowych, a nowe prawo zakłada stosowanie się do jednakowych zasad we wszystkich sprawach urzędowych.

Jeszcze jedną nowością korzystną dla przedsiębiorców ma być zasada „domniemanej uczciwości”, zgodnie z którą urzędnicy nie mogą traktować błędów popełnianych przez właścicieli firm jako prób oszustwa czy wyłudzenia, dopóki nie będą mieli jasnych dowodów, że były to działania podjęte świadomie i celowo. Właściciele firm zyskają także prawo do bycia informowanymi o tym, w jaki sposób prowadzona będzie ich sprawa, a dodatkowo, urzędnicy będą musieli informować ich o obowiązkach spoczywających na jednostkach gospodarczych i o sposobach na ich wypełnienie. Rozszerzona rola informacyjna urzędów pozwoli wyeliminować przypadki błędów popełnianych przez przedsiębiorców z powodu braku dostatecznej wiedzy.

Na poprawę stosunków między firmami a urzędami wpłynąć ma też opcja mediacji i fakt, że w nowym dokumencie miałyby znaleźć się szczegółowe wytyczne odnośnie tego, kiedy urząd ma obowiązek nałożenia kar finansowych na przedsiębiorstwa, kiedy może z nich zrezygnować, a także kiedy powinien ograniczyć się do słownego pouczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.