Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy projekt rządu, do którego docelowo mają zostać zapisani wszyscy pracujący Polacy. System ma polegać na odkładaniu więcej pieniędzy na emeryturę, jednak kosztem niższych wynagrodzeń.

Zgodnie z zapowiedziami zmiany mają wejść w życie od stycznia nowego roku. Będzie to spora rewolucja nie tylko dla pracowników, ale również dla przedsiębiorców. Projekt ustawy zakłada bowiem, że każda firma, zatrudniająca co najmniej jednego pracownika, za którą odprowadza składki rentowe i chorobowe, będzie zobowiązana do utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Do tego celu konieczne będzie wybranie odpowiedniej firmy finansowej i podpisanie z nią umowy.

Pracodawca będzie również musiał odprowadzać składki na poczet PPK od każdego pracownika. Średnio będzie to 1,5 % wynagrodzenia brutto. Będzie miał do tego co miesiąc określony termin, a w przypadku jego niedotrzymania będą mu grozić kary finansowe. Projekt ustawy wspomina tu o karach od 1000 zł do nawet 1 mln zł. W praktyce oznaczać to będzie wyższe koszty po stronie pracodawców, co może odbić się negatywnie na wynagrodzeniach pracowników.

Zgodnie z zapowiedziami ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., z zachowaniem półrocznego vacatio legis. Od 1 lipca 2019 r. obowiązek utworzenia PPK będą maiły przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Pod uwagę będzie brany stan zatrudnienia za ostatniego dnia grudnia 2018 r. Szacuje się, że obowiązek ten obejmie grupę ok. 2,4 mln Polaków.

Od stycznia 2020 roku natomiast utworzenie PPK spoczywać będzie również na podmiotach zatrudniających niemniej niż 50 osób. Od 1 lipca tego samego roku obowiązek ten dotknie natomiast firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników. 1 stycznia 2012 roku będzie terminem, w którym PPK będą musieli wprowadzić również pozostali, mali przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 1 osobę. W obecnym kształcie projektu ustawy PPK nie obejmują więc osób samozatrudnionych.

Wyłączeniu z obowiązku utworzenia PPK podlegać będą pracodawcy, którzy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny i odprowadzają z tego tytułu składki w wysokości co najmniej 3,5 % wynagrodzenia. Dodatkowym warunkiem będzie przystąpienie do programu ¼ liczby zatrudnionych pracowników. Od obowiązku utworzenia PPK mogą też uciec mikroprzedsiębiorcy, gdy wszyscy zatrudnieni w przedsiębiorstwie zrezygnują z wpłat na program oszczędnościowy. Musi być to dobrowolna decyzja pracowników, a pracodawca nie może w żaden sposób na tę decyzję wpływać.

Pracodawca, w celu utworzenia PPK, będzie musiał podpisać umowę z instytucją finansową. Jednak to pracodawca będzie w imieniu zatrudnionych prowadził Pracownicze Plany Kapitałowe. Będzie więc w związku zobowiązany odprowadzać składki, obliczać ich wysokość i przekazywać pracownikom informacje o stanie konta. Do jego zadań należeć będzie również gromadzenie i archiwizowanie związanych z tym dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.