Pracodawco: nie każdą umowę o pracę możesz wypowiedzieć

zwolnienie pracownika

Umowa o pracę to stabilna forma zatrudnienia, ale jednak prawie każdą umowę da się rozwiązać. Pracodawcy muszą mieć świadomość, kiedy mają możliwość zwolnienia pracownika bez konsekwencji, a kiedy w ogóle nie mają do tego prawa.

Umowa o pracę na czas określony, choć jest korzystna z punktu widzenia pracownika, który teoretycznie, nie może zostać zwolniony przed upływem określonego w niej czasu, bywa jednak uciążliwa dla pracodawców. Mimo to istnieją sposoby na jej rozwiązanie z zachowaniem wszelkich norm prawnych. Aby tego dokonać, pracodawca powinien pamiętać o zawarciu w dokumencie informacji o możliwości jej rozwiązania z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia.

W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia powinien wynosić 2 tygodnie. Jeśli jednak w umowie nie pojawiły się wspomniane zapisy dotyczące możliwości rozwiązania umowy, jej wypowiedzenie staje się trudniejsze. Jedyną opcją rozwiązania stosunku pracy jest wtedy podpisanie z pracownikiem aneksu do umowy, w którym wprowadza się możliwość wypowiedzenia umowy.

W dalszej kolejności postępuje się tak samo, jak w przypadku rozwiązania umowy, która od początku dopuszczała taką opcję. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, to okres jego wypowiedzenia trwa 3 dni. Gdy pracuje w firmie już dłużej niż pół roku, to jest to 1 miesiąc, a jeżeli zatrudniony jest od 3 lub dłużej, to okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące. Krótsze są okresy wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas próbny. W razie zatrudnienia na mniej niż 2 tygodnie – są to 3 dni, przy pracy dłuższej niż 2 tygodnie – jest to tydzień, a jeśli praca trwała 3 miesiące – 2 tygodnie.

Niemniej jednak, wszyscy pracodawcy powinni wiedzieć, że istnieją grupy pracowników chronionych prawnie, których nie można zwolnić w żadnych okolicznościach. Jest tak m.in. w przypadku kobiet w ciąży oraz przebywających na urlopie macierzyńskim. Oprócz tego chronione są osoby w wieku przedemerytalnym, którym szczególnie ciężko byłoby znaleźć nową pracę na ostatnie miesiące przed przejściem w stan spoczynku zawodowego. Nie można też zwolnić osób będących na urlopie lub zwolnieniu lekarskim. Nie ma także możliwości rozwiązania umowy zawartej na czas określony krótszy niż 6 miesięcy. Bez żadnego problemu można natomiast wypowiedzieć umowy na czas nieokreślony oraz na czas próbny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.